Estructures productives i cadena alimentària

Agrofòrum 2050 acaba de publicar el seu quart document de treball sobre “Estructures productives i cadena alimentària”, document elaborat per un grup de treball coordinat per Francesc Reguant, format també per Alexandre Checchi, Bernat Serdà, Joan Anglès, Jordi Vives, Josep Presseguer, Maria José Milán, Montserrat Viladrich Oriol Anson i Ramon Vallespin

Podeu obtenir el document en el següent enllaç. tot seguit es mostra el resum executiu i l’index del document

RESUM EXECUTIU

L’escenari del segle XXI compta amb grans desafiaments a partir de diferents vectors que coincideixen en el temps. D’una banda les immenses oportunitats que ens ofereix el desenvolupament tecnològic, en segon lloc, amb tensions creixents en el proveïment de recursos naturals (entre ells l’energia, l’aigua, el sòl agrari). En tercer lloc, amb noves exigències mediambientals front a riscos tals com el canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, degradació de sòls, etc.. En quart lloc, amb  l’evidència que el propi sistema econòmic basat en el creixement pel creixement tal com està avui establert no és sostenible sinó que ens porta a un procés de més asimetries i desigualtats.

Els impactes conseqüents s’expressen a diversos nivells, entre els quals hi ha les estructures productives, la dinàmica dels mercats i les relacions al si de la cadena alimentària. Aquest és el tema de reflexió d’aquest document sobre ESTRUCTURES PRODUCTIVES I CADENA ALIMENTÀRIA. En ell s’analitzen els impactes relatius al increment de la volatilitat dels mercats alimentaris, a la concentració creixent de les unitats productives i de distribució, als canvis en el control sobre els actius bàsics per produir, a les asimetries i desigualtats al si de la cadena alimentària, a l’especulació com a fenomen distorsionant de les dinàmiques de mercat, al xoc entre tendències globals uniformadores i actius locals, a la incidència de la revolució tecnològica sobre les estructures econòmiques i socials, etc.

El document proposa un seguit d’orientacions estratègiques per donar  resposta positiva a aquests impactes i oferir vies de progrés vers el futur. Com a orientacions generals assenyala:

 • La necessitat d’estar oberts als canvis i de saber-los gestionar amb prudència i eficàcia.
 • La importància del desenvolupament tecnològic com a eina per a trobar solucions
 • La necessitat d’establir regles contra les disfuncions dels mercats
 • L’exigència, també, d’establir barreres a la desigualtat
 • El progrés vers un canvi sistèmic que anteposi el benestar al creixement per si mateix

En termes més específics suggereix diverses orientacions en diferents aspectes tals com: contra la volatilitat, contra l’especulació, en relació a la cadena alimentària, vers el necessari control del sòl agrari i del seu ús, vers una nova Política Agrària Comuna i sobre una gestió eficient del binomi local-global. El document insisteix en la necessària transparència dels mercats als diversos nivells, en la coordinació i recerca de sinergies entre les diferents baules de la cadena, en la potenciació d’eines de gestió de risc, en el control dels mercats de futurs, etc.

Així mateix aposta per un nou enfocament de les politiques públiques, bàsicament representades per la Política Agrària Comuna de la Unió Europea, establint noves prioritats en el sentit d’un menor pes dels ajuts directes i un reforçament de les eines de regulació de mercats, de foment vers la modernització cap a una agricultura sostenible i de suport a l’agricultura en dificultat.

El document planteja la necessitat d’establir relacions win win entre operadors als diferents nivells de la cadena alimentària i proposa el model cooperatiu com una eina especialment adequada per assolir aquest objectiu, si be amb la necessària posta al dia per a donar resposta competitiva als reptes actuals dels mercats. En aquest sentit el document acaba amb un capitol destinat al cooperativisme en el segle XXI

INDEX

Resum executiu

 1. Introducció
 2. Nou escenari global
  • Reptes emergents
  • Vectors de tensió i de distensió
  • Tendències 2050
 3. Impactes en les estructures productives
 4. Alternatives generals
  • Oberts als canvis, gestionar els canvis
  • Tecnologia com a eina
  • Establir regles contra disfuncions dels mercats
  • Establir barreres a la desigualtat
  • Creixement versus benestar
 5. Alternatives específiques
  • Contra la volatilitat
  • Contra l’especulació
  • En relació a la cadena alimentària
  • Control del sòl agrari i del seu ús
  • Vers una nova Política Agrària Comuna
  • Gestió eficient del binomi local-global
 6. El cooperativisme en el segle XXI
Anuncis

Un pensament sobre “Estructures productives i cadena alimentària

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s