Un sector anticíclic. Anàlisi del comportament de la producció i de l’ocupació.

L’agroalimentació un sector clau invisible

3.- Un sector anticíclic. Anàlisi del comportament de la producció i de l’ocupació.

Per Francesc Reguant

Quan estem emprenent la recuperació econòmica després de la pitjor crisi econòmica des de 1929 és un bon moment per mirar enrere per a treure’n lliçons útils pel futur. Els economistes vinculats al sector agroalimentari sempre hem defensat que l’agroalimentació era un sector anticíclic però quedava per demostrar amb quina intensitat aquest sector podia ser una muralla de contenció durant cicles fortament depressius. Avui ho sabem i les conclusions no poden ser més evidents, el complex agroalimentari català ha estat un dels pilars més important per aguantar la severa crisi econòmica. Al referir-nos al pes econòmic de l’agroalimentació exposàvem que quasi una tercera part de la demanda (d’acord amb l’estructura del IPC) l’acapara l’alimentació a dins i fora la llar i aquesta tercera part de la demanda s’ha mantingut pràcticament inalterada.

  1. Evolució de la producció industrial

Observem l’evolució de l’índex de Producció Industrial des de d’abans d’iniciar-se la crisi fins a l’actualitat, tal com exposa el següent gràfic.

sector-anticiclic-1Figura 3.1 Evolució IPI. Font: elaboració pròpia amb dades IDESCAT

Mentre que IPI general sofreix una brusca i severa sotragada a l’iniciar-se 2008, de la que ja no es recupera fins 2015 on de manera tímida apareixen els primers signes de recuperació. Pel contrari el IPI de la industria alimentària mostra estabilitat en tot moment, amb una tendència moderadament positiva al llarg del període de crisi. Certament ha estat significatiu en aquesta resposta positiva la capacitat que ha tingut el sector per obrir noves portes a l’exportació però, en qualsevol cas, les dades del desenvolupament del sector agroalimentari al llarg de la crisi son extraordinàriament il·lustratives.

Si comparem –tal com mostra el gràfic següent- els diferents sectors industrials de Catalunya quant a l’evolució de la producció industrial des de juny 2007, just abans de començar la crisi i juny de 2016 s’observa que solament el sector de gas i energia, farmacèutica i alimentària han obtingut una evolució positiva. L’important sector químic te una caiguda moderada (11,70 %) però altres sectors especialment importants a Catalunya com el material de transport (24,87 %)  tenen caigudes destacables o molt destacables.

sector-anticiclic-2Figura 3.2.- Variació IPI per sectors. Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT

  1. Evolució de l’ocupació

L’altre indicador destacat de la capacitat de resistència davant la crisi econòmica n’és l’ocupació. S’analitza l’evolució de l’ocupació a partir de les dades de l’afiliació a la seguretat social. Pel que fa al sector agroalimentari i degut a les seves especificitats, l’anàlisi es realitza per separat entre el sector agrari i la industria alimentària.

La figura 3.3 mostra en forma d’índex l’evolució de l’ocupació als diferents sectors econòmics de Catalunya. S’observa la dramàtica caiguda d’ocupació de la construcció però també la del conjunt de la industria. Pel contrari tant la industria alimentària com els serveis (amb un pes important del turisme però també de la distribució) han tingut una trajectòria amb una inflexió molt moderada i una recuperació destacable els darrers anys. El sector agrari té un comportament estacional molt acusat, com a peculiaritat pròpia del sector, amb una trajectòria moderadament descendent. De fet, en aquesta l’evolució del sector agrari es poden distingir dos moments, a l’inici de la crisi la ocupació agrària mostra gran estabilitat i fins i tot juga una certa funció de sector refugi d’ocupació. Més endavant, a partir de 2012, s’inicia una moderada reducció de l’ocupació, tendència que va més vinculada als processos de mecanització i automatització que a la reducció d’activitat.

sector-anticiclic-3Figura 3.3 Índex d’evolució de l’ocupació als diferents sectors. Font: Elaboració pròpia amb dades SS (el total industria inclou la industria alimentària)

Anàlisi de l’ocupació agrària per règims de la Seguretat Social

L’anàlisi de les dades de l’afiliació a la Seguretat Social   del sector agrari per règims (gràfic 3.4 i taula 3.1) ens ofereix informació addicional:

  • L’elevada volatilitat de l’ocupació agrària és suportada per lògica econòmica pel sector assalariat, fet que comporta especificitats en les relacions laborals del sector.
  • Tanmateix el volum d’assalariats no tant sols no disminueix en tendència sinó que compta amb un notable increment (observar els règims general i especial agrari, ambdós per compta aliena)
  • Pel contrari el règim d’autònoms que correspon en bona part amb els titulars d’explotacions sofreix una forta davallada (-13,21 de 2009 a 2016).
  • Ambdues tendències evidencien la pèrdua de nombre d’explotacions i progressiva assalariatzació del sector. Es a dir, hi ha hagut una relativa estabilitat en l’ocupació però hi ha hagut una forta reestructuració.

sector-anticiclic-4Figura 3.4 Evolució afiliats agraris a la Seguretat Social. Font: Elaboració pròpia amb dades SS (dades en milers de persones)

AFILIATS A LA SS SECTOR AGRARI CATALÀ (en milers de persones)
Trimestre GENERAL AUTONOMS ESPECIAL AGRARI TOTAL
2009/2 8,5 28 26,6 63,1
2016/2 8,9 24,3 29,6 62,8
Variació % 4,71 -13,21 11,28 -0,48

Taula 3.1 Comparació afiliats agraris a la Seguretat Social 2009-2016 . Font: Elaboració pròpia amb dades SS  (dades en milers de persones)

Anàlisi de la ocupació a la industria alimentària per subsectors

La ocupació a la indústria alimentària catalana té al llarg del període considerat (2009-2016) una tendència moderadament positiva (gràfic 3.5 i taula 3.2). Existeix una primera i moderada contenció per a passar a una evolució clara de creixement des de 2013. Però cal observar que aquest increment prové exclusivament del subsector alimentació, ja que el subsector begudes (que representa un 11 del sector) té una certa pèrdua d’ocupació

sector-anticiclic-5Figura 3.5 Evolució afiliats a la Industria alimentària per subsectors. Font: Elaboració pròpia amb dades SS

AFILIATS A LA SS INDUSTRIA ALIMENTARIA CATALANA (en milers de persones)
Trimestre ALIMENTS BEGUDES TOTAL
2009-2 67,0 10,4 77,5
2016-2 71,3 9,0 80,3
Variació % 6,37 -14,10 3,62

Taula 3.2 Comparació afiliats industria alimentària a la Seguretat Social 2009-2016 (Per subsectors). Font: Elaboració pròpia amb dades SS

Anàlisi de la ocupació a la industria alimentària per règims de la Seguretat Social

A 2016 el 86 % dels assalariats a la industria alimentària estan afiliats al regim general de la Seguretat Social. Tanmateix s’ha produït, durant el període 2009-2016, un notable increment del nombre d’autònoms (increment del 55,6%, passant de 7,2 milers a 11,2 milers). En aquest cas aquesta variació té una significació diferent a la del sector agrari i s’expressaria com tendència a la precariació de la relació laboral, fet que ha comportat ja algunes tensions socials.

sector-anticiclic-6Figura 3.6 Evolució afiliats a la Industria alimentària a la Seguretat Social. Font: Elaboració pròpia amb dades SS  (dades en milers de persones)

AFILIATS A LA SS INDUSTRIA ALIMENTARIA CATALANA  (en milers de persones)
Trimestre R GENERAL RETA TOTAL
2009-2 70,2 7,2 77,5
2016-2 69,0 11,2 80,3
Variació % -1,73 55,59 3,62

Taula 3.1 Comparació afiliats industria alimentària a la Seguretat Social 2009-2016 (Per règims SS). Font: Elaboració pròpia amb dades SS

 

Seguir llegint:

 

Un sector invisible?

Un sector econòmicament decisiu. Sobre el PIB i més enllà del PIB Estudis i documents

 

Anuncis

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s