Conjuntura febrer 2017 – Polítiques i mercats agroalimentaris

Conjuntura febrer 2017

2.- Polítiques i mercats agroalimentaris

Polítiques agroalimentàries

 • A l’any 2017 li correspon la revisió de la PAC. Des de Catalunya i Espanya caldrà estar atents per a preparar propostes oportunes vers el futur de la Política Agrària Europea. En aquest sentit la Comissió Europea ha engegat la primera fase de la modernització i simplificació de la PAC amb la publicació d’una consulta pública oberta durant tres mesos. Les qüestions que centraran el debat sobre la PAC després del 2020 seran:
  • Millorar la capacitat de recuperació del sector agrari front a crisis futures.
  • Millora de les xarxes de seguretat.
  • Petits agricultors.
  • Canvi generacional.
  • Accés al crèdit.
  • Qüestions ambientals i climàtiques.
 • La Comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu dóna el vist i plau a l’Acord Econòmic i Comercial de la UE amb el Canadà. (Veure comerç internacional Catalunya Canadà).
 • Proposta de reglament UE per a la reducció dels GEH de 2021 a 2030.
 • La Comissió Europea ha impulsat la creació d’una “Plataforma sobre el benestar dels animals”. Properament es farà la selecció d’experts.
 • La Comissió Europea ha llançat una consulta pública sobre les possibles activitats que es podrien incloure en el nou pla d’acció “One Health” contra la resistència antimicrobiana (RAM), acció que es preveu que s’adopti l’estiu de 2017.
 • Unió de Pagesos ha organitzat la Marxa Pagesa entre el 26 i 28 de gener per defensar la dignitat del camp català. Hi han participat més de 5005 tractors.
 • S’han fusionat els Col·legis d’Enginyers Agrícoles i de Monts de Catalunya.
 • Josep Pere Colat, és el nou president de la Federació Catalana DOP-IGP.

Ocupació agrària

 • El sector agrari per les seves característiques té una ocupació amb un fort contingut estacional. En qualsevol cas les dades (figura 1.2) assenyalen una moderada però clara tendència a la baixa.
 • El DARP ha informat que a l’any 2016 han estat 712 persones les que s’han adherit al programa d’introducció dels joves a l’agricultura.

 

obe-8-ocupats-agrarisFigura 2.1 Evolució d’afiliats agraris per règims de la Seguretat Social. Font: Obealimentària amb dades IDESCAT

Preus i mercats agrícoles a Catalunya

Les següents dues taules 2.1 i 2.2 recullen els preus agrícoles i ramaders més significatius a partir de la informació facilitada pel DARP. Tot seguit assenyalem el més rellevant.

preus-agricolesTaula 2.1 – Preus agrícoles (Valor 0 = final de gener 2017).

A nivell d’Europa es pot consultar el Quadre de Comandament dels preus més representatius

Conreus extensius (excepte arròs)

Malgrat l’oferta abundant, els mercats de futurs assenyalen una tendència a preus incrementats i així ho estan concretant els mercats reals que en el darrer període han tingut moderades però generalitzades millores de preus. Blat, blat de moro i colza se situen lleugerament per sobre dels preus de un exercici anterior. La soja s’incrementa aquest període un 8,6 % i queda amb un preu un 20 % més car que fa un any.

Quadre de comandament cereals i soja UE

Arròs

Segons Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya la producció espanyola d’arròs ha disminuït un 4 % en relació a l’any anterior, per contra a Catalunya amb 154.980 t s’ha incrementat un 0,71 en relació a 2015.

A Catalunya es produeixen bàsicament varietats “japònica” (93,68 %) y solament un 6,32 % de la producció correspon a varietats “indica”.

Catalunya produeix el 17,95 % de l’arròs d’Espanya.

Els preus estan un 5% per sota de l’any passat

Fruita fresca

Els preus de poma i pera se situen en posició no remuneradora clarament per sota dels preus de l’any passat i de les mitjanes de fa cinc anys. Situació en part provocada per la baixa qualitat per les condicions de collita d’algunes varietats, entre elles la Golden.

Els estocs de poma i pera estan un 30 % i un 6 % respectivament per sobre de l’any passat.

La fruita, tal com assenyala el capítol de conjuntura sobre comerç internacional ha sigut un sector amb una caiguda moderada en l’exportació.

Catalunya ha sol·licitat a Brussel·les la circumscripció econòmica pel sector de la fruita fresca a fi de possibilitar d’establir extensions de normes d’obligat compliment sobre les característiques del producte que es porta al mercat.

Quadre de comandament poma UE

Vinya i vi

A la campanya d’enguany les collites més reduïdes han fet valorar el preu del vi per a cava, tanmateix degut a que el vi es un producte vinculat a la qualitat resulta difícil oferir unes dades precises i representatives de preus.

El MAPAMA ha fixat e 4.989 ha la superfície autoritzada per a noves plantacions de vinya.

El MAPAMA ha decidit no limitar les plantacions de vinya destinades a cava, fet que afavoreix especialment a Extremadura.

Pel que fa a les exportacions, l’Observatorio Español del Mercado del Vino informa que entre gener i setembre les exportacions espanyoles varen caure un 10,4 % en volum però solament un 0,8 % en valor.

Camions espanyols carregats de vi han sofert atacs de part dels agricultors francesos. Des d’Espanya es demana més fermesa a la UE per evitar-ho.

Publiquem en aquest Obealimentària la “Encuesta del viñedo 2015

Quadre de comandament vi UE

Cítrics

Els cítrics afronten una campanya 2016-2017 problemàtica en qualitats i preus. En l’anterior ObeAlimentària dedicàvem la portada a analitzar aquest tema entrevistant a Federico Tarazona gerent de l’Exportadora d’Agris d’Alcanar, SCCL (Alcanar – Montsià) i portaveu de cítrics de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Federico Tarazona ens explicava la problemàtica fitosanitària vinculada a la importació de cítrics i el posicionament del Parlament Europeu en defensa dels citricultors mediterranis. Sobre aquest tema hi ha hagut diverses denúncies de venda de taronges procedents de Sudàfrica a les grans distribuïdores, extrem que és negat pel Comité de Gestión de Cítricos.

Quadre de comandament cítrics UE

Fruita seca

L’ametlla aguanta i fins i tot millora uns preus molt més alts que les mitjanes històriques. El temor està en l’impacte de les extenses noves plantacions i de la recuperació de la producció a Califòrnia.

L’avellana, pel contrari,  té uns preus per sota de la mitjana dels darrers cinc anys després d’un llarg període amb preus més remuneradors que s’ha anat extingint durant 2016.

El DARP està fent un seguiment dels preus en diferents mercats locals i internacionals d’avellana i ametlla.

Olivera i oli

A nivell mundial s’estima que la producció d’oli d’oliva disminuirà un 14 %.

A Espanya les dades del primer trimestre senyalen una caiguda de producció d’un 38 %.

Tot plegat està impulsant els preus a l’alça, situant el preu de l’oli verge extra a la llotja de Tortosa un 11.28 % per sobre de la campanya anterior.

L’oli d’oliva de Catalunya va guanyant reconeixement per la seva específica qualitat. Unificar esforços per una comercialització conjunta a nivell internacional, amb diferents marques i matisos de qualitat, és un objectiu que pot obrir grans oportunitats comercials.

L’associació Cluster de l’Oli de Catalunya invertirà 127.000 € per a millorar la capacitat de comercialització i llançar una marca gurmet.

Preocupa la possible propagació de la Xylella fastidiosa (anomenada l’èbola de les oliveres) que ja ha estat detectada a les Illes Balears.

Quadre de comandament oli d’oliva UE

Horta

Les dures gelades hagudes a molts països de la Unió Europea han fet malbé les collites de França, Grècia i Itàlia, fet que ha provocat una situació d’escassedat i preus elevats.

Quadre de comandament tomàquet UE

 

Preus i mercats ramaders a Catalunya

preus-ramaders

Taula 2.2 – Preus ramaders (Valor 0 = final de gener 2017, excepte llet que és desembre).

Porcí

El sector porcí després de cinc mesos amb bons preus, que li van permetre absorbir el dilatat període de pèrdues del que procedia (taula 2.3 i Figura 2.2), porta tres mesos amb uns preus més moderats que s’han mantingut estables; en qualsevol cas, s’està lluny dels preus baixos de fa un any (els preus avui són un 20,19 % superiors als de fa un any). Segons els informes del Quadre de Comandament de l’Observatori del Porcí (elaborat per SIP consultors) tant els marges del període de gener 2017 com l’acumulat interanual són positius. De fet s’ha reduït la rendibilitat del període però ha augmentat en lectura plurianual.

obe-8-sip-dadesTaula 2.3 Costos i marges de les explotacions porcines. Font: Observatori Porcí DARP.

obe-8-sip-grafic

Figura 2.2 Marges de les explotacions porcines. Font: Observatori Porcí DARP.

El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DARP) ha creat un grup d’experts en sistemes de tractament de dejeccions ramaderes.

Es segueix amb atenció l’avanç de la PPA (pesta porcina africana) a Ucraïna i Rússia.

Quadre de comandament porcí UE

Avicultura

El sector de l’avicultura de carn, representat pel pollastre, malgrat l’efecte post-Nadal amb  significativa baixada de preus (-11,67 %) es manté clarament per sobre del mateix període de fa un any (+16,91 %) apropant-se a les mitjanes dels darrers cinc anys.

Pel que fa al preu dels ous, aquests han sofert poc la caiguda post-Nadal (-4,44%) situant-se un 21,13 % per sobre de l’any anterior a les mateixes dates.

S’han detectat dues aus silvestres a Castella i Lleó amb influença aviar, al mateix temps que es multipliquen les aus detectades a Europa.

En aquest ObeAlimentària trobareu un informe sobre els reptes del sector del ou.

Boví de llet

El preu de la llet continua pujant, però, tal com afirma Rabobank els preus no estan pujant perquè augmenti la demanda sinó perquè es redueix la producció. Certament, els darrers mesos, tal com mostra la figura 2.3, s’estan reduït les entregues de llet, tot i que en el conjunt de l’any (gen-nov 2016) encara hagin augmentat un 0,7 %.

Pot ser, en part, per les mesures adoptades, però tal com ens advertia Jaume Pont a ObeAlimentària d’octubre, es tracta de mesures conjunturals amb efectes limitats en el temps. Però també és probable que part de la reducció de la producció sigui deguda a la reestructuració del sector, aspecte sobre el que no disposem encara de dades.

obe-8-recollida-de-lletFigura 2.3.- Llet de vaca recol·lectada a la UE. Font: Milk Market Observatory.

La resta de productes lactis també han apujat el preu tal com indica la figura 2.3.

obe-8-preus-lactis

Figura 2.4 Evolució dels preus dels productes lactis a la UE. Font Dashboard lacti UE.

El DARP vol impulsar un Comitè Científic per valorar la llet i els lactis al si d’un patró alimentari saludable i sostenible.

El passat Consell de Ministres d’Agricultura de la UE s’ha mostrat favorable a prorrogar el paquet lacti després del 2020.

Quadre de comandament lacti UE

Boví de carn

El boví de carn es troba en una situació de relativa estabilitat amb una demanda consistent, malgrat les fluctuacions i malgrat ser el gener el mes de les rebaixes.

Preocupa, però, el nou tractat de lliure comerç amb Canadà, que n’és un gran productor i exportador.

Es interessant la opinió de Carlos Buixadé que publicàvem a l’anterior ObeAlimentària. La compleja “estabilidad inestable” del sector vacuno de carne espanyol. Una visió d’expert, costos conjunturalment favorables però consum intern en fort descens.

 Oví i cabrum

Els preus de l’oví tenen un cicle anual repetitiu i el mes de gener no ha estat una excepció seguint la tendència mitjana dels darrers cinc anys.

INTEROVIC ha publicat els resultats de l’estudi encarregat a l’empresa Ikerfel sobre el consum de carn de corder amb resultats positius quant a la percepció de la qualitat d’aquest producte.

La immigració musulmana ha afavorit la demanda d’aquest producte, tot i així, tal com reflectia l’anàlisi de Obealimentària, el consum de carn d’oví i cabrum en 10 anys ha caigut un 41 %.

Conills

Els preus del conill es troben encara per sota de la mitjana dels darrers cinc anys però clarament per sobre dels preus de fa un any (+21,64).

El Parlament Europeu insta a eliminar les gàbies convencionals per a ser reemplaçades per alternatives més saludables, al mateix temps que ha rebutjat per un sol vot en contra una proposta més restrictiva.

El Grup de Treball Cunícola, impulsat pel DARP, ha presentat els primers resultats adreçats a la promoció de la carn de conill: marca paraigua, prescriptors com a producte saludable, presentacions adaptades als nous hàbits de consum, etc.

Es destaquen els progressos de la granja experimental de l’IRTA impulsada el 2015 a fi de dissenyar un model de granja sostenible en els diferents aspectes mediambientals, socials i econòmics.

Indústria de la carn

Es manté un excel·lent ritme exportador amb un increment de un 12,26 % durant aquest any (gener-novembre) en relació al mateix període de l’any passat.

Es va celebrar a Uruguai el  XXI Congrés Mundial de la Carn.

Un estudi pilot de 13 empreses permet a empreses càrnies assolir un estalvi energètic anual del 28 %.

La FECIC va impulsar a mitjans de 2016 un codi de bones pràctiques en relació a la contractació de treballadors a la indústria càrnica. La finalitat no era altra que evitar abusos en relació a la contractació de falsos autònoms, fet que havia estat denunciat pels sindicats. Sis mesos després 35 empreses ja s’han adherit a aquesta proposta.

BonÀrea invertirà 400 M€ en la construcció d’una nova macroplanta industrial prop de Saragossa, reproduint el model de Guissona.

Continuar llegint la conjuntura

 1. Notes d’entorn, mercats bàsics i futurs. (2017/02)

 

 1. Distribució, consum i cadena alimentària. (2017/02)
 1. Comerç exterior. (2017/02)
 1. Condicionants naturals: climatologia i reserves d’aigua. (2017/02)
Anuncis

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s