La comptabilitat de les empreses agràries

LA COMPTABILITAT DE LES EMPRESES AGRÀRIES

Per Àngels Farreras i Joaquim Rabaseda

PREGUNTA 1: El cost d’una collita de cereal quan es va sembrant, fins que no es recol·lecta, que és despesa o existències?. Quan es reconeix el benefici?

RESPOSTA 1: Forma part de les existències. El procés comptable que seguiria una collita seria el següent:

1) L’any X-1 comprem el gra, imaginem que té un cost de 100 euros.

En el diari de l’empresa comptabilitzaríem:

100 Compres a Banc c/c 100

 A 31-12-Any X en el procés de regularització caldria fer:

100  (340) Existències de Matèries Primeres a (610) Variació d’existències 100

 Aquest assentament seria aplicable al gra no sembrat. Però si el gra comprat se sembra, el que tindrem seran productes en curs i els subcomptes del grup 33 i 710.

Estats comptables any X-1

obe-8-comptabilitat-1

2) L’any X sembrem gra per valor de 20€, despeses del gasoil del tractor 5€ i Despeses de personal (Sous i Salaris i Seguretat social a càrrec de l’Empresa) 10€. El gra obtingut és a magatzem al final de l’exercici a un cost de producció de 35€.

Assentaments del període X:

5   Subministrament  a  (410) Creditors per prestacions de serveis  5

 10  Despeses de personal  a  (XXX) Comptes diversos  10

A 31/12/Any X:

100        (611) Variació existències M.P a(340) EXISTÈNCIES M.P.                  100

 80          (340) EXISTÈNCIES M.P.  a  (611) Variació existències M.P.               80

I pels productes acabats en el període X i no venuts:

35 (350)Existències de producte acabat a (710) Variació d’existències P.A 35 

obe-8-comptabilitat-2


3) L’any X + 1 venem tot el gra per 50 €

Assentaments de l’exercici:

50          Clients                               a             (701) Venda de P. Acabat              50

35          (712) variació PA              a             (350) Existència P.A.        35 

obe-8-comptabilitat-3


PREGUNTA 2: Els costos d’una plantació d’alfals que la llavor i preparació de la terra són a cinc anys. Com es comptabilitza?

RESPOSTA 2: Els costos d’una plantació d’alfals, mentre no es pugui explotar, no es poden imputar a resultats, pel principi de correlació d’ingressos i despeses. Per tant, el que cal fer es activar-lo utilitzant un compte del subgrup (23) Immobilitzat en curs. Normalment es comptabilitzaran com a despesa del període i, al final del mateix, s’activaran mitjançant el joc del compte (731) Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat.

Quan es comencin a explotar, es pot passar aquest actiu en curs a un compte (219) Altre immobilitzat material, i anar amortitzant la inversió realitzada. El criteri per determinar l’import de la quota anual d’amortització està en funció de la durada estimada dels ingressos.

Si aquest immobilitzat ja es definitiu es pot passar directament al compte (219) Altre immobilitzat material, des del primer moment. A aquest compte s’hi afegirien totes les despeses associades a la plantació, fins que aquesta entrés en explotació. A partir d’aquest moment, el total de costos s’hauria d’amortitzar durant el període esperat d’explotació econòmica, igual que en el supòsit anterior.

No obstant, si tenim despeses poc significatives, per exemple a adobs o despeses de poda, d’acord amb el principi d’importància relativa, aquestes es podrien tractar com despesa de l’exercici en què es generen.

PREGUNTA 3: Hi ha comptes d’ immobilitzat, existències ,despeses i ingressos específics per aquest sector?

RESPOSTA 3: La Norma Internacional de Comptabilitat número 41 defineix un arbre com un actiu biològic i ha de figurar en el balanç valorat el seu valor raonable menys els costos de venda, però la Nic 41 no es aplicable en petites i mitjanes empreses, només empreses que cotitzen a Borsa. Llavors entenen que s’ha de seguir les pautes del PGC. En aquest sentit, els costos externs relacionats amb l’arbre (adquisició, treballs externs de plantació, etc.) seran cost de l’arbre, així com també els costos interns directament imputables i la part indirecta que raonablement li sigui imputable en funció del període d’utilització de la capacitat de l’estructura de l’empresa. Els costos i despeses es comptabilitzarien al grup 6 i s’activarien a fi d’exercici. Tots els costos fins el moment que l’arbre no entri en explotació serien més cost del mateix. Cal, però, tenir en compte el límit del seu valor recuperable.

Cal indicar, finalment, que no hi ha cap pla sectorial d’agricultura. A nivell internacional seguim la NIC 41, l’última actualització és de novembre del 2015 i es pot trobar a la WEB de l’ICAC. Per trobar temes específics d’agricultura, caldria mirar les consultes a l’ICAC o bé també a AET (Agència Estatal Tributària).

Anuncis

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s