Conjuntura març 2017 – Polítiques i mercats agroalimentaris

Conjuntura març 2017

2.- Polítiques i mercats agroalimentaris

Polítiques agroalimentàries

 • L’Eurocambra ha aprovat l’Acord Econòmic i Comercial de la UE amb el Canadà (AECG-CETA). (Veure comerç internacional Catalunya Canadà).
 • A l’any 2017 li correspon la revisió de la PAC. Des de Catalunya i Espanya caldrà estar atents per a preparar propostes oportunes vers el futur de la Política Agrària Europea. En aquest sentit la Comissió Europea ha engegat la primera fase de la modernització i simplificació de la PAC amb la publicació d’una consulta pública oberta durant tres mesos. Les qüestions que centraran el debat sobre la PAC després del 2020 seran:
  • Millorar la capacitat de recuperació del sector agrari front a crisis futures.
  • Millora de les xarxes de seguretat.
  • Petits agricultors.
  • Canvi generacional.
  • Accés al crèdit.
  • Qüestions ambientals i climàtiques.
 • Dues crisis sanitàries acaparen l’atenció del sector agroalimentari. En sanitat vegetal preocupa la proximitat de la plaga de la bactèria Xylella fastidiosa, que pot ser altament destructiva d’oliveres, vinya, ametllers i cítrics. En sanitat animal la detecció i actuacions contundents en relació a la grip aviar.
 • S’ha celebrat a Madrid, a la seu del MAPAMA la primera reunió constitutiva del “Foro de la Calidad Diferenciada” amb representants de les figures de qualitat, la distribució, els consumidors i les Administracions Publiques. L’objectiu és elaborar les estratègies per impulsar la qualitat diferenciada.
 • El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Programa de Regadius de Catalunya. Dins de les actuacions previstes hi ha la creació de l’Agència Catalana del Regadiu.
 • S’ha posat en marxa la comissió interdepartamental per controlar i prevenir els danys produïts per la fauna cinegètica. L’objectiu és equilibrar l’ecosistema i buscar unes poblacions estables de fauna cinegètica que no generin tants conflictes és l’objectiu final de les actuacions que s’estan impulsant des del Departament d’Agricultura.
 • S’ha creat el Campus URV-IRTA de recerca agrària i alimentària a les instal·lacions de l’IRTA de Mas de Bové, Sant Carles de la Ràpita i de l’Estació Experimental d’Amposta, amb la intenció d’esdevenir un espai de referència en els diversos àmbits de la seva actuació.
 • Sant Vicens dels Horts ampliarà el Parc Agrari del Baix Llobregat amb 40 ha provinents d’un projecte desestimat de construir-hi habitatges. La notícia és especialment rellevant pel seu caire insòlit. Val la pena afegir que l’Ajuntament de Barcelona està iniciant actuacions per potenciar aquest Parc Agrari.

Ocupació agrària

 • El sector agrari per les seves característiques té una ocupació amb un fort contingut estacional. En qualsevol cas les dades (figura 1.2) assenyalen una moderada però clara tendència a la baixa.
 • El DARP ha informat que a l’any 2016 han estat 712 persones les que s’han adherit al programa d’introducció dels joves a l’agricultura.

 obe-8-ocupats-agrarisFigura 2.1 Evolució d’afiliats agraris per règims de la Seguretat Social. Font: Obealimentària amb dades IDESCAT

Compra de maquinària agrícola

  Tractors CAT Altres automotrius CAT Tractors ESP Altres automotrius ESP
TOTAL 2015 1031 131 10605 1179
TOTAL 2016 1079 102 11428 1186
2016-2015 48 -29 823 7
% 16-15 4,66 -22,14 7,76 0,59
gen-16 45 0 534 62
gen-17 54 9 673 82
gen 17-16 9 9 139 20
% gen 17-16 20,00 26,03 32,26

Taula 2.1 – Evolució de la compra de maquinària agrícola a Catalunya i Espanya

Durant 2016 es van  incrementar les compres de tractors a Catalunya i en major grau a Espanya però no així pel que fa a altres automotrius (bàsicament recol·lectores).

El 2017 ha començat amb un salt a les compres de gener en relació al mateix mes de l’any anterior, dada que no compta encara amb prou representativitat.

 Preus i mercats agrícoles a Catalunya

Les següents dues taules 2.2 i 2.3 recullen els preus agrícoles i ramaders més significatius a partir de la informació facilitada pel DARP. Tot seguit assenyalem el més rellevant.

Obe9 preus agrícolesTaula 2.2 – Preus agrícoles (Valor 0 = final de febrer 2017).

A nivell d’Europa es pot consultar el Quadre de Comandament dels preus més representatius

Agricultura ecològica

S’ha realitzat a Nuremberg, els dies 15-18 de febrer, la Fira de Productes Ecològics BIOFACH 2017, que celebra aquest any la seva  28ª edició. Aquesta fira està considerada la trobada més important del món en l’àmbit de los productes ecològics.

Conreus extensius (excepte arròs)

Continuen els preus baixos en cereals sense gaires modificacions, malgrat això els preus del blat i blat de moro (no això l’ordi) estan moderadament per sobre de l’any passat. La soja i la colza (que rep un impuls significatiu en aquest període) tenen uns nivells de preus destacadament superiors als de fa un any.

Amb les dades a l’abast molt inicials les previsions de collita son excel.lents.

Quadre de comandament cereals i soja UE

Arròs

Segons Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya la producció espanyola d’arròs ha disminuït un 4 % en relació a l’any anterior, per contra a Catalunya amb 154.980 t s’ha incrementat un 0,71 en relació a 2015.

A Catalunya es produeixen bàsicament varietats “japònica” (93,68 %) y solament un 6,32 % de la producció correspon a varietats “indica”.

Catalunya produeix el 17,95 % de l’arròs d’Espanya.

No hi ha hagut variacions durant el període i els preus estan un 5% per sota dels de l’any passat

Fruita fresca

Els preus de poma i pera es troben en posició no remuneradora clarament per sota dels preus de l’any passat i de les mitjanes de fa cinc anys.

Les existències de poma de Catalunya a 31 de gener 2017 s’han situat en 188.663 tones (t), un 26% superior a l’any passat. El 66% d’aquest estoc pertany al grup Golden.

Les existències a 31 de gener 2017 a Catalunya s’han situat en peres en 50.866 t, similar a l’any anterior. El 74% d’aquest estoc pertany a la varietat Conference i el 15% a la Blanquilla.

Les exportacions de fruita durant 2016 han estat un 2,7 % inferiors a les de 2015.

Tal com el sector venia reclamant la UE ha ampliat les quotes de retirada de poma (3.015 t a Espanya) a fi d’evitar una major caiguda del mercat

Catalunya ha sol·licitat a Brussel·les la circumscripció econòmica pel sector de la fruita fresca a fi de possibilitar d’establir extensions de normes d’obligat compliment sobre les característiques del producte que es porta al mercat.

Quadre de comandament poma UE

Vinya i vi

A la campanya d’enguany les collites més reduïdes han fet valorar el preu del vi per a cava, tanmateix degut a que el vi es un producte vinculat a la qualitat resulta difícil oferir unes dades precises i representatives de preus.

El MAPAMA ha fixat en 4.989 ha la superfície autoritzada per a noves plantacions de vinya.

El MAPAMA ha decidit no limitar les plantacions de vinya destinades a cava, fet que afavoreix especialment a Extremadura.

Les exportacions espanyoles de vi de 2016 en relació a l’any precedent s’han reduït un 7% en volum i 0,2 % en valor, entre els que redueixen exportacions hi ha el vi espumós.

Quadre de comandament vi UE

Cítrics

Els cítrics a Catalunya han tingut una campanya 2016-2017 problemàtica en qualitats i preus. Per a comprendre la situació en l’ObeAlimentària de gener entrevistàvem a Federico Tarazona gerent de l’Exportadora d’Agris d’Alcanar, SCCL (Alcanar – Montsià) i portaveu de cítrics de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Federico Tarazona ens explicava la problemàtica fitosanitària vinculada a la importació de cítrics i el posicionament del Parlament Europeu en defensa dels citricultors mediterranis. Sobre aquest tema hi ha hagut diverses denúncies de venda de taronges procedents de Sudàfrica a les grans distribuïdores, extrem que és negat pel Comité de Gestión de Cítricos.

El risc que arribi la Xylella fastidiosa preocupa molt a aquest sector.

Quadre de comandament cítrics UE

Fruita seca

L’ametlla aguanta i fins i tot millora uns preus molt més alts que les mitjanes històriques. El temor està en l’impacte de les extenses noves plantacions i de la recuperació de la producció a Califòrnia. En aquest ObeAlimentària Roger Palau ens clarifica la situació dels mercats amb preus alts pel fort impuls de la demanda a Xina i països del Sudest Asiàtic.

L’avellana, pel contrari,  té uns preus per sota de la mitjana dels darrers cinc anys després d’un llarg període amb preus més remuneradors que s’ha anat extingint durant 2016. Tot i així compta encara amb una bona posició

El DARP està fent un seguiment dels preus en diferents mercats locals i internacionals d’avellana i ametlla.

Olivera i oli

La caiguda de la producció mundial i la creixent demanda d’oli d’oliva està impulsant els preus a l’alça, situant el preu de l’oli verge extra a la llotja de Tortosa un 10.61 % per sobre de la campanya anterior.

L’oli d’oliva de Catalunya va guanyant reconeixement per la seva qualitat diferenciada. Unificar esforços per una comercialització conjunta a nivell internacional, amb diferents marques i matisos de qualitat, és un objectiu que pot obrir grans oportunitats comercials.

Preocupa la possible propagació de la Xylella fastidiosa (anomenada l’èbola de les oliveres) que ja ha estat detectada a les Illes Balears.

Quadre de comandament oli d’oliva UE

Horta

Les dures gelades hagudes a molts països de la Unió Europea han fet malbé les collites de França, Grècia i Itàlia, fet que ha provocat una situació d’escassedat i preus elevats, que tanmateix ja ha remès.

Quadre de comandament tomàquet UE

 Preus i mercats ramaders a Catalunya

Obe9 preus ramadersTaula 2.3 – Preus ramaders (Valor 0 = final de gener 2017, excepte llet que és desembre).

Porcí

El sector porcí és el sector que lidera la producció agrària catalana i té molt bona salut econòmica, tal com mostren els marges obtinguts tal i com assenyalen la taula 2.4 i Figura 2.2. En concret, els preus avui són un 27,58 % superiors als de fa un any. Segons els informes del Quadre de Comandament de l’Observatori del Porcí (elaborat per SIP consultors) tant els marges del període de febrer 2017 com l’acumulat interanual són positius.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posarà en marxa en els propers dies un pla pilot que s’aplicarà  a més de 200  explotacions porcines de Catalunya, per determinar el nitrogen real produït per cada granja. El mètode que s’aplicarà és capdavanter al món i recull els darrers avenços en alimentació del bestiar, gestió a la granja i sanitat animal.

El Tribunal d’Apel·lació de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) va rebutjar l’apel·lació interposada per Rússia sobre la seva prohibició a les exportacions comunitaries de porcí dins el seu mercat, al·legant motius sanitaris. L’OMC va tornar a donar la raó a la UE i ha reiterat que la prohibició russa era il·legal.

Es segueix amb atenció l’avanç de la PPA (pesta porcina africana) a Rússia i Europa de l’Est, la qual es propaga a través dels porcs senglars però ja ha afectat a diverses granges.

Quadre de comandament porcí UE

Obe9 sip 1Taula 2.4 Costos i marges de les explotacions porcines. Font: Observatori Porcí DARP.

Obe9 sip 2

Figura 2.2 Marges de les explotacions porcines. Font: Observatori Porcí DARP.

Avicultura

La grip aviar ha arribat a Catalunya afectant a un seguit de granges amb animals a l’aire lliure. El virus no es transmissible a humans però genera danys a les granges afectades i, el que és més greu, retracció de la demanda que afecta al conjunt del sector.

La crisi sanitària ha afectat a la demanda amb una caiguda de preus de un 11,32 % durant el període.

Estabilitat en el preus dels ous, lleugerament per sobre de l’any anterior.

L’assemblea extraordinària de la Federació Avícola Catalana (FAC) ha nomenat Joan Anton Rafecas com a nou president, en substitució de Miquel Callís.

Boví de llet

Els preus mitjans de la llet a Europa han pujat en el darrer període un 3,7 %, per contra els derivats lactis han tingut lleugeres baixades. Aquest moviment no es reflecteix a les dades d’Espanya, en qualsevol cas els preus a actuals d’Espanya son superiors als del mateix període a l’any precedent.

Durant la segona meitat de 2016, tal com mostra la figura 2.3, s’han anat reduït les entregues de llet, tot i que en el conjunt de l’any  2016 encara hagin augmentat un 0,4 %. Aquesta reducció de les entregues pot ser, en part, per les mesures adoptades, però tal com ens advertia Jaume Pont a ObeAlimentària d’octubre, es tracta de mesures conjunturals amb efectes limitats en el temps. Però part de la reducció de la producció és deguda a la reestructuració del sector. En concret des de gener de 2016 a gener de 2017 han passat d’entregar llet a Catalunya de 569 explotacions a 540, una reducció per tant del 5,1%. La mateixa dada per Espanya és de 16.347 a 15.309. és a dir, una reducció del 6,3 %, lleugerament superior a la de Catalunya.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha iniciat la consulta pública sobre la normativa que regula l’etiquetat obligatori del país d’origen de la llet. La normativa pretén evitar la pèrdua de competitivitat que pot ocasionar l’aplicació de normes similars ja implantades a altres països del entorn.

Obe9 llet 1Figura 2.3.- Llet de vaca recol·lectada a la UE. Font: Milk Market Observatory.

La resta de productes lactis també han apujat el preu tal com indica la figura 2.4.

Obe9 llet 2Figura 2.4 Evolució dels preus dels productes lactis a la UE. Font Dashboard lacti UE.

European milk market observatori

Quadre de comandament lacti UE

Boví de carn

El boví de carn es troba en una situació de relativa estabilitat amb una demanda consistent.

Preocupa, però, el nou tractat de lliure comerç amb Canadà, que n’és un gran productor i exportador.

Es interessant la opinió de Carlos Buixadé que publicàvem en anterior ObeAlimentària. La compleja “estabilidad inestable” del sector vacuno de carne espanyol. Una visió d’expert, costos conjunturalment favorables però consum intern en fort descens.

 Oví i cabrum

Estabilitat en els preus de l’oví, per sota però de l’any anterior -5,63 %

La immigració musulmana ha afavorit la demanda d’aquest producte, tot i així, tal com reflectia l’anàlisi de Obealimentària, el consum de carn d’oví i cabrum en 10 anys ha caigut un 41 %.

Conills

Els preus del conill es troben encara per sota de la mitjana dels darrers cinc anys però clarament per sobre dels preus de fa un any (+13,61).

El Parlament Europeu insta a eliminar les gàbies convencionals per a ser reemplaçades per alternatives més saludables, al mateix temps que ha rebutjat per un sol vot en contra una proposta més restrictiva.

El Grup de Treball Cunícola, impulsat pel DARP, ha presentat els primers resultats adreçats a la promoció de la carn de conill: marca paraigua, prescriptors com a producte saludable, presentacions adaptades als nous hàbits de consum, etc.

Es destaquen els progressos de la granja experimental de l’IRTA impulsada el 2015 a fi de dissenyar un model de granja sostenible en els diferents aspectes mediambientals, socials i econòmics.

Indústria alimentària (general)

El MAPAMA ha presentat el Decàleg de Sostenibilitat Integral de la Indústria Alimentària

Indústria de la carn

El Departament de Serveis de la Fundació Privada d’Indústries de la Carn (FIC) té previst realitzar, durant les properes setmanes, el llançament de l’Observatori Internacional del Sector Carni, que és la plataforma que recull informació específica i actualitzada per a cada mercat internacional en aquells àmbits que afecten a les exportacions càrnies (normatives, estudis de mercat, estadístiques, llistats d’importador.

L’Autoritat Europea de la Seguretat Alimentària (EFSA) i l’Agència Europea del Medicament (ARM) han emès un informe segons el qual, la resistència als antibiòtics és un dels problemes de sanitat pública més presents al món i el seu ús en els animals contribueix a aquest problema. Per això, és essencial limitar el seu ús al mínim necessari per tractar les malalties infeccioses en els animals. Els experts indiquen que les estratègies que donen bons resultats es basen en una visió integrada i multidisciplinària que tingui en compte el sistema local de producció animal i que impliqui a totes les parts, des del govern al productor; amb objectius nacionals com la reducció de l’ús d’antibiòtics, la prohibició del seu ús preventiu, la revisió del sistema de cria de bestiar per a aplicar pràctiques que impedeixin l’entrada i propagació de malalties en les explotacions, o l’ús d’alternatives eficaces (vacunes, probiòtics, bacteriòfags, etc.). (informació FECIC)

Es manté un excel·lent ritme exportador amb un increment de un 12,87 % durant aquest any 2016 en relació a l’any 2015.

Casademont s’expandeix a Rússia de la ma del grup finlandès Atria.

Un supermercat de Suïssa comença a comercialitzar hamburgueses i mandonguilles fetes d’ insectes

Anuncis

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s