Essencial tota l’activitat productora d’aliments

Per Jesús Domingo

El Govern considera essencial tota l’activitat de la cadena de proveïment alimentari

Entre les 40 excepcions de el Reial decret llei 10/2020, que regula les persones treballadores, a les quals no és aplicable el permís retribuït recuperable i que, per tant, resulten una activitat essencial per a l’economia i la societat espanyola s’inclouen totes les activitats relacionades amb la cadena alimentària. Entre elles, segons l’annex del Reial Decret, aprovat pel Consell de Ministres extraordinari del diumenge 29 de març: • Reial decret llei 10/2020

A les persones treballadores en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.

També a les persones treballadores de les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili, així com a les persones treballadores de totes les activitats productives del sector industrial manufacturer i, especialment, les del sector químic, els sectors de fabricació de medicaments i farmàcia, de el sector de l’alimentació i begudes, els subsectors del tèxtil, el vidre, el tabac, els productors de béns d’equip i els sectors de la cadena de valor de fabricació de tot tipus de tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari, els sectors de producció de pasta, paper, cartró o cel·lulosa, així com aquelles altres activitats connexes que ofereixin els subministraments, equips, materials, matèries primeres o serveis professionals necessaris per al correcte desenvolupament d’aquestes activitats.

Així mateix, s’inclou a les persones treballadores en les activitats que hagin de prestar els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.

Igualment, a les persones que prestin serveis presencials imprescindibles per al despatx duaner, els de vigilància duanera i els realitzats per a l’exercici dels serveis crítics necessaris per a l’aplicació de el sistema tributari, així com a les persones que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

Finalment, seran exceptuades de la paralització d’activitats no essencials, aquelles activitats realitzades per empreses dirigides a salvaguardar la seguretat de les persones i el medi ambient, la sanitat animal, la seguretat de les mines, prevenció i extinció d’incendis, així com les dirigides a la recerca i rescat de persones.

Activitat agro-pesquera i alimentària

Des del Ministeri d’Agricultura es recalca que aquesta norma no és aplicable a les persones treballadores de l’agricultura, ramaderia, aqüicultura, pesca i indústria alimentària, així com a les activitats imprescindibles per assegurar el seu funcionament.

L’objectiu d’aquest Reial decret llei és reforçar, amb caràcter temporal, les limitacions del moviment de les persones per contenir el Covid-19, i garantir que els sacrificis i esforços de tota la població tinguin una major repercussió en la lluita contra aquesta malaltia. En el seu annex, relaciona les persones treballadores a les quals no és aplicable el permís retribuït recuperable. Més en concret, segons el MAPA, relacionades amb l’activitat agrària, pesquera i agroalimentària, figuren:

-Les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes i alimentació animal, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins la destinació final.

-Les activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

-Les activitats que hagin de prestar els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això.

-Les activitats que prestin serveis en matèria de gestió de residus i transport i retirada de subproductes.

-Les activitats dels centres, serveis i establiment d’atenció sanitària a animals.

D’altra banda, el Reial Decret 463/2020 estableix que les autoritats competents delegades d’adoptar les mesures necessàries per garantir l’abastament alimentari.

La producció agrícola, ramadera i aqüícola, així com l’activitat pesquera, la transformació de productes agraris i pesquers, els centres o clíniques veterinàries, el transport i la distribució d’aliments, així com la seva comercialització a través de la venda minorista a consumidor, formen la cadena de proveïment alimentari l’activitat ha de garantir-se en la situació d’estat d’alarma.

Això implica, segons el MAPA, que s’ha de mantenir no només l’activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt, incloses les explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i l’activitat pesquera, sinó també la de les empreses que, al seu torn, els subministren els entrades i serveis necessaris per al seu funcionament i que resultin imprescindibles en aquest moment.

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s