El Pacte Verd Europeu: estratègies sobre biodiversitat i “del camp a la taula”

Per Antoni García Gabarra

A Segarra IMG_20190511_082944

EL PACTE VERD EUROPEU: ESTRATÈGIES SOBRE BIODIVERSITAT I “DEL CAMP A LA TAULA”

En 2015 la ONU va adoptar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tothom amb un horitzó de 15 anys. Al seu assoliment han de contribuir els governs, el sector privat i la societat civil. D’aquests ODS mundials neix el Pacte Verd Europeu.

El canvi climàtic i la degradació del medi ambient són un risc existencial per a Europa i el món. Per afrontar aquests reptes, Europa necessita una nova estratègia de creixement que transformi la Unió en una economia moderna, eficient en recursos i competitiva, on:

 • no hi hagi una emissió neta de gasos d’efecte hivernacle (GEI) el 2050
 • el creixement econòmic se separa de l’ús de recursos
 • no es deixa ningú endarrere

El Pacte Verd (“Green Deal”) europeu, que va ser presentar l’11 de desembre de 2019, és es el programa per fer sostenible l’economia de la UE. Això permetrà canviar els reptes climàtics i mediambientals en oportunitats en totes les polítiques i fer la transició justa i inclusiva per a tothom.

El Pacte Verd europeu proporciona un programa d’accions per:

 • crear un ús eficient de recursos que duguin a una economia neta i circular
 • restaurar la biodiversitat i frenar la contaminació

Això requerirà accions en tots els sectors de l’economia:

 • invertir en tecnologies que respectin el medi ambient
 • ajudar la innovació de la indústria
 • desenvolupar formes de transport més netes, barates i sanes
 • descarbonitzar el sector energètic
 • treballant en l’àmbit internacional per millorar les condicions mediambientals globals
 • proporcionar suport financer i assistència tècnica per ajudar la gent, empreses i regions

Durant l’any 2020 s’ha previst presentar una sèrie de plans i estratègies:

 • 14 gener – Pla d’inversió Pacte verd europeu i Mecanisme de transició justa
 • 4 març – Proposta per a una llei climàtica europea i consulta pública del Pacte climàtic europeu
 • 10 març – Adopció de l’Estratègia industrial europea
 • 11 març – Proposta del Pla d’acció d’economia circular
 • 20 maig – Estratègia “del camp a la taula”
 • 20 maig – Estratègia sobre biodiversitat UE per a 2030

En aquest escrit comentarem breument aquestes dues darreres estratègies.

MENY PÈRDUA DE DIVERSITAT I UN SISTEMA ALIMENTARI MÉS SA I MÉS SOSTENIBLE

La Comissió Europea  va aprovar el 20 de maig un parell de noves estratègies, una sobre biodiversitat per tornar a posar la naturalesa en les nostres vides i una altra anomenada «Del camp a taula» per recuperar un sistema alimentari just, sa i respectuós amb el medi ambient. Totes dues estratègies es reforcen mútuament perquè fan que la naturalesa, els agricultors, les empreses i els consumidors col·laborin per aconseguir un futur sostenible i alhora competitiu.

En la mateixa línia que el pacte verd europeu, totes dues estratègies proposen mesures i compromisos europeus molt ambiciosos per aturar la pèrdua de biodiversitat a Europa i arreu del món i perquè els nostres sistemes alimentaris esdevinguin normes mundials que fomentin la sostenibilitat competitiva, la protecció de la salut humana i planetària i els mitjans de vida de tots els agents de la cadena de valor alimentària.

La crisi del COVID-19 ha demostrat fins a quin punt ens fa vulnerables la pèrdua de biodiversitat i fins a quin punt és important disposar d’un sistema alimentari que funcioni correctament i en benefici de la nostra societat.

Totes dues estratègies situen el ciutadà en el centre de totes les polítiques i impliquen un compromís per millorar la protecció de la terra i del mar, restaurar els ecosistemes degradats i fer que la UE esdevingui líder a nivell internacional tant pel que fa a la protecció de la biodiversitat, com a l’establiment d’una cadena alimentària sostenible.

Ambdues estratègies són un element clau del pacte verd europeu i, a més, permetran d’impulsar la recuperació econòmica europea. En un context com el d’ara del coronavirus, aspiren a millorar la resiliència de les nostres societats davant de futures pandèmies o d’altres amenaces, com ara el canvi climàtic, els incendis forestals, la inseguretat alimentària o noves epidèmies. La manera de fer-ho és donant suport a pràctiques més sostenibles en l’àmbit de l’agricultura, la pesca i l’aqüicultura, protegint  la fauna silvestre i lluitant contra el comerç il·legal d’espècies salvatges.

Totes dues estratègies també tenen un important vessant internacional. L’estratègia sobre la biodiversitat referma la determinació de la UE de donar exemple en la lluita contra la crisi que pateix la biodiversitat a nivell mundial.

La Comissió vol mobilitzar tots els instruments de l’acció exterior i de les seves associacions internacionals per contribuir a crear un nou i ambiciós marc jurídic de l’ONU en matèria de biodiversitat a la conferència de les parts del Conveni sobre diversitat biològica que se celebrarà el 2021.

D’altra banda, l’objectiu de la segona estratègia, «Del camp a taula», és promoure una transició global cap a sistemes alimentaris sostenibles en estreta col·laboració amb els socis internacionals.

ESTRATÈGIA SOBRE BIODIVERSITAT

Aquesta estratègia aborda els factors clau de la pèrdua de biodiversitat, com ara l’ús insostenible de la terra i del mar, la sobreexplotació dels recursos naturals, la contaminació o la presència d’espècies exòtiques invasores. Aprovada en plena pandèmia del COVID-19, l’estratègia és un element cabdal del pla de recuperació de la UE, imprescindible per poder prevenir futures pandèmies i millorar la nostra resiliència i per oferir oportunitats de negoci i d’inversió immediates que permetin restaurar l’economia de la UE. També pretén fer que la biodiversitat esdevingui una part integral de l’estratègia general de creixement econòmic de la UE. A més, entre d’altres coses, aquesta estratègia també proposa de fixar-nos uns objectius vinculants que permetin restaurar ecosistemes i rius degradats, millorar la salut de les espècies i hàbitats protegits de la UE, recuperar els pol·linitzadors en benefici de les terres de conreu, reduir la contaminació, fer que les nostres ciutats siguin més verdes, impulsar l’agricultura ecològica i d’altres pràctiques agrícoles respectuoses de la biodiversitat i millorar la salut dels boscos europeus. L’estratègia proposa passos concrets per situar la biodiversitat europea en la via cap a la recuperació d’aquí al 2030. Això suposa transformar com a mínim el 30 % de les terres i mars europeus en zones protegides i ben gestionades i fer que com a mínim el 10 % de la superfície agrícola recuperi la seva alta diversitat i les seves característiques paisatgístiques.

Les mesures previstes en matèria de protecció de la naturalesa, ús sostenible i recuperació de la biodiversitat aportaran beneficis econòmics a les comunitats locals i crearan llocs de treball i un creixement sostenibles. A la recuperació de la biodiversitat s’hi destinaran cada any 20.000 milions d’euros provinents de fons europeus, nacionals i privats.

La protecció i restauració de la biodiversitat és l’única manera de preservar la qualitat i continuïtat de la vida humana en el planeta. Els compromisos proposats en aquesta estratègia obren el camí per a canvis ambiciosos i necessaris –canvis que asseguraran el benestar i la prosperitat econòmica de les generacions actuals i futures en un medi ambient sa. La implementació d’aquests compromisos tindrà en compte la diversitat dels reptes entre els sectors, les regions i els Estats membres, la necessitat d’assegurar la justícia social, l’equitat i el caràcter inclusiu en línia amb el Pilar Europeu de Drets Socials, i requerirà un sentit de responsabilitat i forts esforços conjunts de la UE, els Estats membres, els actors implicats i els ciutadans.

L’estratègia sobre Biodiversitat conté un calendari de les accions a realitzar. La major part d’elles es realitzarà durant els anys 2020 i 2021. El 2024 es farà una avaluació del progrés aconseguit per tal d’arribar als objectius de 2030 sobre les àrees protegides i es decidirà si calen accions addicionals.

 

ESTRATÈGIA “DEL CAMP A LA TAULA”

L’estratègia «Farm to fork» permetrà de fer una transició cap a un sistema alimentari europeu sostenible que protegeixi la seguretat alimentària i garanteixi l’accés a dietes sanes i conreades en un planeta sa. A més, reduirà la petja ambiental i climàtica del sistema alimentari europeu i en millorarà la resiliència tot protegint la salut dels ciutadans i garantint alhora els mitjans de subsistència dels operadors econòmics. Aquesta estratègia fixa uns objectius concrets per transformar el sistema alimentari europeu, com ara la reducció del 50 % de l’ús i del risc que plantegen els pesticides, la reducció de com a mínim el 20 % de l’ús de fertilitzants, la reducció del 50 % de les vendes d’antimicrobians que es fan servir en els animals de granja i en l’aqüicultura i l’increment de l’agricultura ecològica fins arribar a una quota del 25%. També proposa mesures molt ambicioses per aconseguir que la tria alimentària saludable sigui la més senzilla per als ciutadans europeus, inclosa la millora de l’etiquetatge per tal de satisfer més bé les necessitats d’informació dels consumidors sobre els aliments saludables i sostenibles.

Els agricultors, els pescadors i els aqüicultors europeus han de tenir un paper clau en la transició cap a un sistema alimentari més equitatiu i més sostenible. Per tant, rebran tot el suport de la política agrícola comuna i de la política pesquera comuna mitjançant nous mecanismes de finançament i règims ecològics que fomentin les pràctiques sostenibles. La sostenibilitat de la marca europea obrirà noves oportunitats de negoci i diversificarà les fonts d’ingressos dels agricultors i dels pescadors europeus.

L’objectiu d’aquesta estratègia és fer que el sistema alimentari de la UE sigui una norma mundial per a la sostenibilitat. La transició vers a sistemes alimentaris sostenibles requereix un enfocament col·lectiu que impliqui les autoritats públiques en tots els nivells, els agents privats de tota la cadena alimentària, les ONG, els interlocutors socials, el món acadèmic i els ciutadans.

La Comissió invita tothom, incloent-hi els ciutadans, a participar en un ampli debat destinat a formular una política alimentària sostenible i al Parlament europeu i al Consell a què aprovin aquesta estratègia i contribueixin a la seva aplicació.

La Comissió vetllarà perquè l’estratègia sigui aplicada de forma molt coherent amb els altres elements del Pacte Verd, en particular amb l’Estratègia sobre la Biodiversitat d’ara fins al 2030, el nou Pla d’acció per una economia circular i l’aspiració a una contaminació zero. Supervisarà la transició vers un sistema alimentari sostenible sense superar els límits del planeta, inclosos el avenços en els objectius i la reducció general de la petja ambiental i climàtica en la UE. Recopilarà dades periòdicament i a mitjans de 2023 revisarà aquesta estratègia per avaluar si les mesures adoptades són suficients per arribar als objectius o si calen accions addicionals.

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s