ObeAlimentaria 34 – Octubre 2019

Debat sobre la indústria càrnia

Hem reunit en un debat a J. Collado i O. Tarrats, Secretaris Generals de FECIC i GREMICARN respectivament, ells opinen (VIDEO) sobre l’escenari actual i la seva incidència amb el sector carn.

El Quadre de Comandament elaborat per R. Bonet posa xifres a la complexitat del moment

L’impacte dels nous aranzels de Trump són el tema del mes.

Des de l’opinió F. Reguant ens parla de “la bombolla del porc” i Ricard Estrada continua l’anàlisi de la “Llei d’espais agraris: els camins i l’agricultura periurbana”.

S’inclou el resum i ponències de la Jornada de la ICEA sobre el Tomàquet.

Volem destacar les dues properes activitats de la Comissió d’Economia Agroalimentària: Taula-debat sobre Dret Alimentari (6 NOV) i 3a Jornada sobre Bioeconomia i Innovació (21 NOV)

I molt més sobre el mon agroalimentari i l’escenari canviant que el condiciona.

obe-5-minuts

Cinc minuts amb en Josep Collado i n’Oriol Tarrats: El futur del nostre sector carni (VIDEO)

obe-tema-del-mes

La FCAC alerta que oli d’oliva i vi seran els més perjudicats pel 25% addicional en els aranzels als EUA. FCAC

Els aranzels de Trump posen en guàrdia els productors europeus. Paula Clemente et al.

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Octubre 2019.

obe-opinio

La bombolla del porc. Francesc Reguant

Llei d’espais agraris: Els camins. Ricard Estrada

Llei d’espais agraris: Agricultura periurbana. Ricard Estrada

Estadistiques

Report this adReport this ad

Ajuts de la PAC per una agricultura de subsistència i de low cost. Carles Folch

Analisi de la cadena de valor de la carn de porc. Grup de Gestió Porcina (UdL)

El sector cárnico español. ANICE

obe-sectors

HORTA-TOMÀQUET  XXXIV Jornada d’Agricultura de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE): EL TOMÀQUET (resum de Lourdes Viladomiu i enllaç a totes les ponències)

HORTO-FRUTICULTURA. Más de 300.000 ha arrasadas por el temporal. Valencia Fruits

VI. Exportaciones españolas de vino a EEUU. OEMV

RAMADERIA EXTENSIVA. Ganadería extensiva: más fama que viabilidad. Lorena Farrás.

LACTI. Preu de la llet a la Unió Europea. Jesús Domingo

COMERÇ EXTERIOR. Les exportacions de porcí es disparen. Jesús Domingo

empresa

El optimismo de Planas sobre el acuerdo con Mercosur no convence al sector agrícola ganadero. Agroinformación

El ocaso de los pequeños ganaderos frente a las grandes explotaciones. Vidal Maté

obe-estudis-i-documents

Bio-economy and the sustainability of the agriculture and food system. Opportunities and policy challenges. Diakosavvas, D. and C. Frezal. OCDE

Land use puts huge pressure on Earth’s resources. Here’s what needs to change. Emanuela Barbiroglio

Delivering Sustainable Food and Land Use Systems: The Role of International Trade. Christophe Bellmann, Bernice Lee, Jonathan Hepburn

En qué consiste el plan verde alemán y cómo afecta al sector agrario. Rosalía Sánchez 

Prix agricoles : l’OCDE persiste dans l’erreur. Frederic Corleux

Documental de la BBC sobre els hivernacles a Almeria

Developing CAP estratègic plans. Allan Matthews

PAC post 2022 (?) Ser o no ser, esta es la cuestión. Tomas García Azcárate

obe-agroforum

¿Es posible alimentar al mundo solo con ganado de pastoreo? Pablo Manzano

El clima, les Gretes i les Malales. Andreu Mas-Colell

obe-activitat

Programa curs 2019-20

Taula de Debat sobre Dret Alimentari: Cap on va la legislació alimentària de la UE: Simplificació o Complexificació (6 – NOV – 2019)

3ª Jornada en Bioeconomía: Bioeconomia i innovació tecnològica (21 NOV-2019) Anuncis

Anuncis

Cinc minuts amb en Josep Collado i n’Oriol Tarrats: El futur del nostre sector carni

D’esquerra a dreta: E. Arruga, F. Reguant, J. Collado, O. Tarrats

Ens reunim avui amb dues persones clau en el coneixement de la industria càrnia, just en un moment especialment complex del que tot seguit parlarem. Ens trobem amb en Josep Collado, Secretari General de la FECIC (Federació Empresarial de Carns i Industries Càrnies) i n’Oriol Tarrats, Secretari General de GREMICARN (Gremi de Carnissers Cansaladers Xarcuters de Barcelona i Comarques).

Hem dividit el debat en quatre apartats temàtics que s’exposen separadament en quatre videos:

1.- El sector carni a Catalunya (VIDEO 1)

Què representa el sector carni per a Catalunya? Quina ha estat la seva evolució? Quin és el pes en el conjunt de la indústria i la seva aportació a l’economia del país? Quin paper específic hi juguen els detallistes? Quin és, en general, l’estat de salut econòmica d’aquest sector?

2.- Reptes i tendències (VIDEO 2)

Vivim un escenari complex, amb preocupacions mediambientals emergents, particularment lligades al canvi climàtic; hi ha opinions rellevants que alerten de riscos per a la salut associats al consum excessiu de carn; emergeix el veganisme, fins i tot amb actituts radicals tal com els moviments animalistes; s’estan desenvolupant alternatives tals com la carn de laboratori. Estem en una tempesta perfecta? Els propers anys hi hauran tensions creixents per garantir la proteïna suficient a la població?. Es un escenari que convida a la reflexió i a l’actuació consequent.

3- La bombolla del porc (VIDEO 3)

Som en una conjuntura de preus molt alts vinculats als problemes de la PPA a Xina i altres països però amb un sector que s’està reajustant als nous paràmetres exigits de qualitat i al si d’una guerra comercial que genera riscos importants. Alhora els preus de la carn impacten negativament a la industria transformadora. Quines poden ser les consequències d’un escenari perllongat de preus alts? Quines opcions pendran els diferents actors per adaptar-s’hi? Quin rol pot jugar el desenvolupament de la proteïna sintètica? Ens trobem davant d’un canvi de model?

4- Mirant el futur  (VIDEO 4)

Estem davant d’un procés important de canvi, l’entorn està canviant i cal alertar al sector per a que s’adapti a la nova situació i doni les adequades respostes als canvis.

Tot seguit alguns detalls del debat

Josep Collado i Oriol Tarrats
Josep Collado
Oriol Tarrats
Un moment del debat intervenint Eduard Arruga

Taula de Debat sobre Polítiques Alimentàries: Cap on va la legislació alimentària de la UE: Simplificació o Complexificació

PER A INSCRIPCIONS CAL PREMER EL SEGÜENT ENLLAÇ

“CAP ON VA LA LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA DE LA UE: SIMPLIFICACIÓ O COMPLEXIFICACIÓ?”

6 de novembre 2019 (dimecres)

Horari: 18:0h- 20:30 h

Lloc: Sala d’Actes del Col.legi d’Economistes de Catalunya. Pça Gal.la Placídia

Organitza

Comissió d’Economia Agroalimentària del Col.legi d’Economistes de Catalunya i el Grup Barcelona de Dret Alimentari (Grup BDA), del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb la col.laboració de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació.

Presentació

Hem reunit a tres grans experts per parlar sobre les Polítiques Agrària i de Sanitat de la UE. Els ponents són coneixedors des d’una excel·lent visió i comprensió d’aquests temes. Ells ens ofereixen els punts de vista de qui ha estat dissenyador de politiques europees en aquest àmbit, de qui les ha hagut de concretar en la seva activitat professional i de qui n’és estudiós des de la universitat. Al llarg del debat ens preguntarem si les actuals politiques  simplifiquen o complexifiquen la resolució dels problemes a abordar, si s’adeqüen o no a les necessitats alimentàries de la població europea i si els ciutadans estem satisfets d’aquestes Polítiques. TAmbé com aquestes polítiques poden ajudar a evitar casos de frau alimentari o de propagació de malalties derivades del consum de productes contaminants, com ha estat la recent de la carn entotxada de Catalunya

Moderador:

 • Sr. Francesc Reguant.

President de la Comissió d’Economia Agroalimentària del CEC

Ponents:

 • Sr. Luis Gonzalez-Vaqué.

Ex Conseller de la DG MARKT, Comissió Europea.

 • Sr. José Juan Rodríguez Jerez.

Profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona, i Director del Grup de Recerca d’Anàlisi Microbiològic de Superfícies i Avaluació de Microfilms

 • Sr. Eduard Arruga.

Ex directiu de Nestlé i ex President del Banc dels Aliments

3ª Jornada en Bioeconomía: Bioeconomia i innovació tecnològica

PER INSCRIURE’S CLIQUEU AQUEST ENLL

Gestió eficient de l’aigua, agricultura de precisió, big data i sostenibilitat, intel.ligència artificial, control biològic

21 novembre 2019

Horari: 18:0h- 20:30 h

Lloc: Auditori del Col.legi d’Economistes de Catalunya. Pça Gal.la Placídia

Organitzen les Comissions d’Economia i Sostenibilitat i d’Economia Agroalimentària del Col.legi d’Economistes de Catalunya

Presentació

Al llarg de 2019 hem iniciat un cicle de Jornades sobre Bioeconomia Circular, en aquesta tercera Jornada ens centrarem en el rol de la innovació tecnológica com a eina pel desenvolupament d’una economia sostenible basada en la producció biològica. Parlarem de les estratègies i de les noves eines que ho faran possible.

Presentació i moderació: Sra Ana García. Presidenta de la Comisisó d’Economia i Sostenibilitat

Ponències:

 • El paper de la gestió de l’aigua en l’agricultura de precisió
  • Sr Joan Girona (Doctor Enginyer Agrònom. Delegat institucional de IRTA a Lleida i Pirineus)
 • Big Data i la sostenibilitat en agricultura
  • Sr Albert Duaigües (CEO a Raw Data)
 • Sistemes de suport a les decisions per l’agricultura. Vite.net, un cas d’èxit a la viticultura
  • Sr. Jose Maria Caballero (Enginyer telecomunicacions. Director i co-fundador de l’empresa TAMIC)
 • Control biològic, els microorganismes a l’agricultura del s. XXI
  • Sra. María Isabel Trillas Gay (Doctora en Biología (UB))

Resum i Cloenda: Sr Francesc Reguant. President de la Comissió d’Economia Agroalimentària.

Preu de la llet a la Unió Europea

Per Jesús Domingo

El preu mitjà pagat al ramader de la Unió Europea en el mes de juliol va ser de 33,43 € / 100 kg de llet estàndard segons els càlculs de la LTO. Aquest preu suposa un augment de 0,14 € / 100kg en comparació amb el mes anterior i un descens de 0,41 € / 100 kg (-1,2%) en comparació amb juliol de 2018.

Per primera vegada, des de febrer i en el que va d’any, el preu mitjà de la llet està per sota dels preus dels mateixos mesos del 2018. Segons la LTO, no sembla que els preus de la llet vagin a augmentar en els propers mesos en la mateixa mesura que ho van fer a finals de l’any passat. Sense una reactivació del mercat, és probable que el nivell de preus de 2018 no s’assoleixi el 2019.

El fet que, de mitjana, els preus de la llet al juliol hagin augmentat lleugerament es deu a les fluctuacions estacionals. La pujada de les indústries franceses és habitual en aquesta època de l’any. En els mesos de juliol, agost i setembre, els preus de la llet francesa generalment arriben al seu punt màxim.

El preu de la llet de la britànica Saputo Dairy UK ha augmentat a causa d’una prima estacional al mes de juliol. La italiana Granarolo va augmentar el preu de la llet al juliol a 0,5 € / 100 kg. El preu calculat en la finesa Valio ha augmentat a causa d’una major prima de sostenibilitat. L’holandesa FrieslandCampina i l’alemanya Müller van baixar els seus preus al juliol.

Es preveu que els preus de l’alemanya DMK, l’suec-danesa Arla, la francesa Savencia, Saputo, Granarolo i FrieslandCampina es mantinguin sense canvis durant els propers mesos, almenys els estivals.

Les exportacions catalanes de porcí es disparen

Per Jesús Domingo

Les exportacions agroalimentàries de Catalunya han augmentat un 4,02% en valor i un 1,70% en volum entre gener i juny de 2019 respecte al mateix període de l’any passat, segons les dades provisionals de DataComex, la base de dades del comerç exterior europeu. Aquestes exportacions suposen en valor el 19,42% del total de l’Estat.

El carni es manté com el primer sector exportador agroalimentari (36,33%), amb un 10,74% d’increment en valor i un 5,50% en volum. Està liderat pel porcí, que representa el 23,66% de totes les exportacions agroalimentàries (65,12% del sector carni) amb un creixement del 16,74% en valor i un 5,02% en volum. El sector boví, que representa el 4,05% del sector carni, és el subsector carni que més increment arriba (39,60% en valor i 36,20% en volum).

El segon lloc correspon als productes Fine Food, (bon menjar), amb un 30,64% del total exportat en valor i amb un creixement del 5,90% en valor i 1,35% en volum. Aquest sector el lideren les següents categories: productes de fleca i pastisseria (10,76% del total Fine Food), cacau i els seus preparats (8,40%), productes a base de cereals (7,38%), cafè (7 07%), extractes, essències i concentrats (7%), articles de confiteria (7,07%), productes làctics (6,44%), sucs vegetals (4,20%), confitures i melmelades (4,35 %), aigües (2,24%), cervesa (2,76%), sucs de fruites (2,01%) i fruita seca (5,58%).

L’oli ocupa la tercera posició amb el 6,85%. Aquesta categoria decreix un 8,19% en valor tot i incrementar en volum 19,40%.

La capacitat exportadora del sector de la fruita el situa en la quarta posició (6,59%). Registra un increment en valor del 3,68% i un 8,82% en volum.

El vi i el cava, cinquè sector, representen el 5,14% de les exportacions catalanes. Disminueixen les exportacions un 10,57% en valor i un 4,86% en volum respecte el mateix període de 2018.