QC Octubre 2016 – Notes generals i d’entorn

En termes globals el Fons Monetari Internacional (FMI) -tot i millorar les seves previsions per Espanya- pronostica un creixement lleugerament menor per a la zona euro el 2017 mentre que es mostra més optimista en relació a l’economia global de la que pronostica un creixement del 3,4% el 2017. Malgrat això, segons el FMI, la precarietat de la recuperació vuit anys després d’iniciar-se la crisi financera global fa pensar en la possibilitat d’un estancament persistent, sobretot a les economies avançades. Continua llegint

QC Octubre 2016 –  Prospectiva dels mercats bàsics i anàlisi de futurs

Segons la FAO, a nivell global, , tots els mercats alimentaris, a excepció dels cereals, han tingut una evolució alcista en el darrer període i estable o clarament alcista en relació a l’exercici precedent. D’entre aquestes dades (taula 1) cal destacar el molt important increment del preu del sucre i la sorprenent asincronia entre les tendències de preus de la llet europea, al si d’una dinàmica de reajustament post quotes, i els moviments globals d’aquest producte bàsic.  Continua llegint

QC Octubre 2016 – Comerç exterior

En comerç exterior (Font DATACOMEX) els set primers mesos de l’any mostren una millora notable de la balança comercial respecte al mateix període de l’any anterior (taula 5.1). Les  exportacions s’avancen a les importacions i la taxa de cobertura d’aquest període de set mesos arriba al 99,02, es a dir pràcticament a l’equilibri, dada fins ara no assolida mai i sensiblement superior al valor 94,39 % en que va acabar 2015 (veure detall tot 2015). De mantenir-se aquesta dinàmica comercial fins a final d’exercici s’assoliria per primera vegada l’equilibri ple de la balança comercial agroalimentària. Continua llegint

Sector alimentari i bolets.

Per Oscar Alfranca, Universitat Politècnica de Catalunya.

En els darrers anys, s’ha produït a molts països europeus un increment significatiu de la demanda de productes forestals no destinats a fusta. Un bon exemple a Catalunya és el creixement en la demanda de bolets silvestres, i molt especialment, de rovelló (Lactarius deliciosus). El primer creixement significatiu en la recollida i venda de bolets silvestres es va donar, aproximadament, entre els anys 1980 i 1985. Continua llegint