OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025

Cada any la OCDE i la FAO de manera conjunta elaboren un informe de prospectiva pels propers deu anys. Allí assenyalen la opinió present sobre el futur a mig termini però sobretot ofereixen una imatge molt detallada sobre la realitat i l’evolució recent del sector agrari mundial. En l’informe d’enguany realitza, a més, un enfocament especial sobre l’agricultura a l’Africa subsahariana.  Podeu llegir l’informe en aquest enllaç

Mercabarna, Informe Estadístic 2105

Mercabarna, entre altres serveis, ofereix un servei estadístic clau, al tractar-se del mercat de fruites i hortalisses més important d’Europa  i el centre de la dinàmica de producte fresc de del consum de Catalunya. Es tracta d’unes estadístiques de gran qualitat sobre els moviments comercials que s’hi realitzen, sobre el seu preu i sobre el seu origen. Enllacem aquí amb l’Informe Estadístic de Mercabarna de 2015 Continua llegint

Pla Marc de Cooperativisme Agrari Català. Visió 2020

ObeAlimentària inicia una col·laboració estable amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Com a resultat d’aquesta col·laboració ObeAlimentària  ha d’aconseguir una major qualitat informativa, més propera a la realitat empresarial i en reciprocitat ObeAlimentària oferirà una informació actualitzada sobre la realitat del cooperativisme català, eina imprescindible per articular una resposta apropiada a les tensions competitives de l’espai global amb les estructures agràries actuals. Continua llegint

Informe econòmic sectorial 2015 de la FECIC

Informe econòmic sectorial 2015 de la FECIC

La Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC) edita anualment un informe econòmic sobre el sector carni català. En aquest informe s’hi detallen els principals indicadors sobre les estructures, dinàmiques productives i comercials i previsions a mig termini. Podeu llegir-lo clicant l’enllaç de l’encapçalament

Aspectos financieros del cambio climático

Aspectos Financieros del cambio climático

Pedro Linares

Publicat a “Economics for Energy Blog”

L’article aporta una reflexió sobre la doble cara econòmica-financera de les necessàries actuacions sobre el canvi climàtic. D’una banda sembla la porta oberta a noves oportunitats d’inversió però en negatiu assenyala un increment dels riscos a llarg termini, els quals no sempre són percebuts pels inversors.

Reptes i adaptacions de l’agricultura al canvi global

En el marc de la passada Fira de Lleida (29/09/2016) es va celebrar una Jornada sobre els reptes que suposa el canvi climàtic per a l’agricultura, en la qual es varen detallar les diferents problemàtiques des del punt de vista de diferents disciplines.Tot seguit trobareu els enllaços per accedir a les diferents ponències: Continua llegint

The climate cost of free trade

The climate cost of free trade.

Per Ben Lilliston. IATP

Els acords de París sobre el canvi climàtic estan obligant a revisar les dinàmiques de molts sectors. Un d’ells, decisiu, n’és el comerç. Sobre això Ben Lilliston de l’IATP aporta informació rellevant sobre els nous condicionants, oferint propostes vers noves estratègies.

El IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy) és una entitat  amb seu a Minneapolis que té per missió l’actuació local i global vers polítiques i pràctiques que garanteixin un sistema d’alimentació, agricultura i comerç sostenible.

A new EU sustainable bioenergy policy

A new EU sustainable bionergy policy

Un thing tank format per un conjunt d’entitats orientades a la defensa del medi ambient i de la seguretat alimentària han elaborat unes orientacions per a un ús sostenible dels boscos davant de les propostes de la Comissió Europea al si del Paquet pel Clima i l’Energia vers 2030 on s’impulsa l’ús de la biomassa per a calefacció i electricitat.

EU needs a modern food policy

EU needs a modern food policy

Per Louise O. Fresco i Krijn J. Poppe; Universitat de Wageningen. Holanda

Publicat a euobserver

En un article molt sintètic des de la Universitat de Wageningen s’asenyalen aspectes claus vers la necessària reorientació de la Politica Agrària Comuna. Tal com afirmen els autors de l’article el sistema alimentari del futur haurà de fer front  a grans desafiaments de la nostra societat: seguretat nutritiva (proveïment) i sanitat del sistema alimentari global, dieta saludable per a un estil de viure saludable i la desigualtat en el sector agrari i entre la ciutat i les àrees rurals.