No one is prepared to stop the robot onslaught. So what will we do when it arrives?

Per Steve LeVine

robots1-e1491003099355L’autor realitza una amplia reflexió sobre les conseqüències d’un mon robotitzat, expressa les dificultats o impossibilitat d’aturar-lo. Comenta algunes sortides, més que alternatives, com la renda bàsica universal (UBI) i impostos als robots però també expressa els costos amb desigualtat i amb qualitat de vida atès que el treball es font de realització i autoestima. Finalment es pregunta si deixarem fer als robots els que els sembli o assumirem les regnes del nostre futur.

Podeu llegir aquí l’article

Aigues residuals el recurs no explotat

Informe Mundial de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament dels Recursos Hídrics 2017

aigues residualsEn un món on la demanda d’aigua dolça està en constant augment i els escassos recursos hídrics son cada cop més sotmesos per la captació excessiva, la contaminació y el canvi climàtic, seria senzillament impensable no aprofitar les oportunitats que brinda una millor gestió de las aigües residuals. Així conclou l’Informe Mundial sobre el Desenvolupament dels Recursos Hídrics 2017.

Veure l’informe

The consequences of climate change for EU agricultura.

DG for Internal Policies. European Parliament

estudi canvi climaticAmpli i detallat informe amb l’objectiu d’examinar la significació per a l’agricultura dels compromisos presos als Acords de Paris de 2015 per a reduir les emissions de gasos hivernacle. L’informe tracta, en primer lloc, de com les polítiques sobre el clima han estat tractades i com han afectat en l’àmbit de l’agricultura fins ara. I, en segon lloc, analitza les implicacions del l’acord de Paris i les polítiques de la Unió Europea en relació a l’agricultura, tenint en compte l’important rol que pot jugar l’agricultura en el suport a les polítiques contra el canvi climàtic.

Veure l’informe

The 2017 Global Food Policy Report. The impact of urbanization

IFPRI

ifpriIFPRI presenta en  2017 Global Food Policy Report, els darrers resultats sobre polítiques alimentaries en un mon en desenvolupament amb un procés molt ràpid d’urbanització que està canviant les estructures demogràfiques en pocs anys. L’informe examina com la urbanització esta canviant els sistemes alimentaris, la salut i el desenvolupmanent

La gestió dels sòls podria determinar l’èxit o fracàs dels esforços front al canvi climàtic

sols faoS’ha celebrat a Roma, a la seu de la FAO un Simposi Internacional sobre el Carboni Orgànic del Sòl (del 21 al 23 de marzo). Allí s’ha observat que el sòl és una de les eines més potents per servir d’embornal de carboni, però alhora, si les la gestió del sòl no és adequada, pot esdevenir una important font d’emissió.

Trobareu el resum en castellà en aquest enllaç

I el nou informe Soil Organic Carbon: the hidden potential

 “El Futuro de la Alimentación”

Prof. Louise O Fresco

frescoEn la celebració del XXX aniversari de l’IRTA, el dia 15 de març la professora Louise O. Fresco va donar una conferència sobre el futur de l’alimentació.. La professora Fresco es va arriscar a imaginar en els temes més controvertits. Per exemple, en relació a la carn va afirmar que la ramaderia de carn seguiria tenint un paper en el futur per diverses raons: per què moltes vegades la única alternativa en regions àrides o fredes, per les propietats pròpies de la carn com a concentrat de vitamines i minerals, però també pel seu rol en l’economia circular per la capacitat de donar sortida a parts dels aliments no aptes a l’alimentació humana. En general la professora es va mostrar preocupada pel gran distanciament de la gent de la cadena alimentària. Val la pena escoltar tota la conferencia.

A ObeAlimentària nº 4 d’octubre es va publicar l’article de la professora Louise O. Fresco i i Krijn J. Poppe EU needs a modern food policy