ObeAlimentària 39 – Maig 2020

En Pere Castells Esqué

Obealimentària 39 surt amb un mes de retard. La conmoció de la Covid19 també ens ha afectat i vam haver de suspendre les activitats previstes. Avui, tanmateix, reemprenem la publicació amb una amplíssima participació i amb la programació propera de noves activitats sobre nutrició de persones grans (15/05) i innovació culinària (19/06). Així mateix hem reprogramat la 4rta Jornada de Bioeconomia (26/11).

L’entrevista de portada és amb a en Pere Castells sobre recerca culinària. Com a tema del mes, lògicament, parlem de la covid i l’agroalimentació. Una temàtica també present als articles d’opinió. El Quadre de Comandament ens posa mesura a uns indicadors en situació de desconcert. I amb la porta vers el futur parlem del Green Deal Europeu i de Biodiversitat

Amb el millor desitg de salut i de recuperació econòmica

obe-5-minuts

Cinc minuts amb en Pere Castells Esqué: recerca culinària

obe-tema-del-mes

Càpsula d’opinió COVID-19 Francesc Reguant. Reptes i oportunitats per al sector agroalimentari. Col.legi d’Economistes

Coving-19 Briefing materials. Mc Kinsey & Company

COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses. WHO

Propuestas de ANGED para superar la crisis del covid 19. Agrodigital

Digitalitzar l’agroalimentació: una necessitat en temps de crisi. Canal Camp

El que ha d’aprendre la societat del sector agrari en temps de COVID-19. Jesús Domingo

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Maig 2020

Està garantit el proveïment alimentari. Francesc Reguant

Aturar la crisi econòmica li toca al Govern. Jesús Domingo

Agroalimentació i societat. Jesús Domingo

Los caminos del infierno. Tomás Garcia Azcárate

La sanitat vegetal és una acció de prevenció d’una part del Capital Natural?. Ricard Estrada

Els aliments i la seguretat. Ricard Estrada

eSPAI CAJAMAR
Diagnóstico económico-financiero de las cooperativas agroalimentarias en España (2015-2017). CAJAMAR
Aspectos estratégicos de las cooperativas agroalimentarias en función de su dimensión. Una aplicación a CanariasCAJAMAR
Estadistiques

Biolectricity. Statistical Report 2020. Bioenergy Europe

obe-sectors

Males perspectivas per a l’agricultura espanyola. Jesús Domingo

En suport al sector. Jesús Domingo

Mesures per al sector agrari. Jesús Domingo

Essencial tota l’activitat productora d’aliments. Jesús Domingo

CEREALS. Collita de cereals. Jesús Domingo

AVICULTURA. El sector avícola català. Jesús Domingo

AVICULTURA. El consum de pollastre creix un 25% al març. Jesús Domingo

LACTI. El mercat lacti mundial a la baixa pel coronavirus. Jesús Domingo

empresa

La venta de alimentos online. Luis Gonzalez Vaqué et al.

obe-estudis-i-documents

El pacte verd europeu. Conferència al Col.legi d’Enginyers Industrials

European Green Deal. European Commission

Green Deal Proosal (video). European Commission

El pacte verd europeu. Ricard Estrada

Llei 3/2020 d’11 de març contra el malbaratament alimentari. Parlament de Catalunya

Is Europe living within the limits of our planet. EEA

obe-agroforum

Biodiversity as a Human Right and its Implications for the EU’s External Action. European Parliament Pensar el mundo de mañana, reconstruir en verde. Florent Marcellesi 

obe-activitat

Programa curs 2019-20

Webinar GRATUÏT: “Assegurar una bona nutrició de les persones grans: un repte per a tots” (15 de maig 2020, 18 h)

Webinar gratuit: “Innovació culinària com a eina d’ajuda social: Exemple de taller demostratiu amb esferificació i espessiments” (19 de juny 2020, 18 h)

Quarta Jornada sobre Bioeconomia: Bioenergia (26 de novembre, 18 h)

ObeAlimentària 38 – març 2020

En Ferran Sabater. CORMA

ObeAlimentària 38 posa en portada a Ferran Sabater per a que ens expliqui el funcionament de la cooperativa CORMA, una cooperativa que ha sabut compaginar bé cooperació i eficiència empresarial.

Com a tema del mes hi ha diferents opinions sobre les protestes dels pagesos. Trobareu també un dens index de continguts rellevants. Us animen a entrar en cada un d’ells, des del Quadre de Comandament, a les opinions i documents sectorials, de prospectiva i diversos.

Voldriem, però, insistir en l’interès de les dues activitats que hem programat pel mes de març. El dijous dia 26 de març acaba el cicle de bioeconomia amb una Jornada sobre Bioenergia. El dia 27 de març continuem amb els dinars coloqui “Què mengem?” amb en Pere Castells sobre la cuina del futur

Cinc minuts amb en Ferran Sabater: CORMA, la cooperativa de la planta viva

obe-tema-del-mes

Per què protesten els pagesos?. Francesc Reguant

¿Crisis agraria, coyuntural o estructural? Jose Maria Sumpsi

Tabla de peticiones del sector agrario. ASAJA, COAG y UPA

Luis Planas: «La Administración pública no puede fijar precios ni costes». Carlos Manso

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Març 2020.

obe-opinio

En el dia mundial de les llegums. Jesús Domingo

La carn és bona o és dolenta? depen. Raquel Serrat

El valor de la nutrició clínica. Antoni Garcia Gabarra

Mesures per al repte demogràfic? Jesús Domingo

eSPAI CAJAMAR

El regadío en el Mediterráneo español. Una aproximación multidimensional. Alberto Garrido y Alejandro Perez-Pastor Powered by wordads.co Seen ad many times Not relevant Offensive Covers content Broken Report this ad

Estadistiques

USDA. Agricultural Projections to 2029. USDA

obe-sectors

HORTO-FRUTÍCOLA. L’exportació de fruites i hortalisses. Jesús Domingo

CEREALS. Entrevista a Marcos Martínez Castellanos, presidente de ACCOE

VINYA I VI. Nova llei catalana de vitivinicultura. Agrodigital

OLI D’OLIVA. Diferències de fins al 100%. Jesús Domingo

PORCÍ. Taiwan prohibeix la importació de carn de porcí d’Italia.3tre3.com

BOVÍ DE CARN. Coronavirus: Congestió de contenidors amb carn de boví en els ports xinesos. Jesús Domingo

LACTI Menys ramaders i més lliuraments de llet. Jesús Domingo

PAC. Què comportaria la retallada de la PAC?. Jesús Domingo

Saldo comercial agroalimentari molt favorable per a Espanya el 2019. Jesús Domingo

Creixen les exportacions gràcies al porcí i al blat. Jesús Domingo

empresa

Saldo agroalimentari molt favorable per a Espanya el 2019Jesús Domingo

Presentació del estudi “Reforç de la competitivitat del sector porcí de LLeida”. Global Lleida

obe-estudis-i-documents

Presentació de l’Informe Sectorial de L’Agroalimentació Espanyola 2019 de CaixaBank (la presentació conté un detall sobre Catalunya). Judit Monturiol Segarra

ACORD GOV/23/2020, d’11 de febrer, pel qual s’aproven els objectius i el contingut mínim de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030.

L’Idescat adverteix del despoblament progressiu del “Món Rural. Mon Rural

Study on the participation of the agricultural sector in the  BBI JU. Bio-based industries Consortium

obe-agroforum

Towards Sustainable Land Use Aligning Biodiversity, Climate and Food Policies. OECD

Can Europe’s farmland support biodiversity?. C. Taylor and R. van Diggelen

obe-activitat

Programa curs 2019-20

Quarta Jornada sobre Bioeconomia: Bioenergia (26 de març, 18 h)

Dinar-coloqui Què mengem?:La cuina del futur: recerca, economia i salut  (27 de març, 14 h)

ObeAlimentària 35 – Novembre 2019

En Ramon Armengol

Aquest mes hem entrevistat a en Ramon Armengol, un ramader que ostenta la vicepresidència de la Confederació General del Cooperativisme Agrari Europeu (COGECA), anb ell hem parlat dels reptes de la ramaderia catalana i europea.

Aquest novembre us proposem tres activitats del major interès i oportunitat. Dia 21: Bioeconomía i Innovació. Dia 28: Cajamar presenta a Barcelona l’Observatori del Sector Agroalimentari Espanyol. Dia 29: Dinar col.loqui sobre Nutrició, Salut i Economia amb el doctor Jordi Salas.

El Quadre de Comandament ens manté al dia en uns moments de canvis. En Jesús Domingo ens explica les consequències del “aranzels Airbus” i ens informa de les previsions de producció agrària a la UE. En Ricard Estrada conclou la sèrie d’articles sobre la Llei d’Espais Agraris.

obe-5-minuts

Cinc minuts amb en Ramon Armengol: Els reptes de la ramaderia catalana i europea. 

obe-activitat

3ª Jornada en Bioeconomía: Bioeconomia i innovació tecnològica (21 NOV-2019)

Què mengem? Nutrició, Salut i Economia, amb en Jordi Salas Salvadó (29 NOV 2019)

obe-tema-del-mes

EU food waste measurement legislation. Bartosz Zambrzycki

Principals reptes de la investigació en el treball de camp i quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Berta Vidal-Monés

Guia per a la implantació d’un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries. Clara Solé

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Novembre 2019.Report this adReport this ad

obe-opinio

Llei d’espais agraris: Els Plans Territorials. Ricard Estrada

Els aranzels Airbús. Jesús Domingo

eSPAI CAJAMAR

Presentació a Barcelona del Observatori sobre el sector Agroalimentari Espanyol. CAJAMAR (28 de novembre a les 12 h, Auditori Col.legi)

Estadistiques

AGROALIMENTARIO Informe Sectorial. Un sector clave para la economía y para la sociedad. CaixaBank Research

La cadena de valor de la carn de porc. Grup de Gestió Porcina (GGP-UdL)

REINO UNIDO 2018. Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero. MAPA

INFORME ANUAL DE INDICADORES Agricultura, Pesca y Alimentación
2018. MAPA

Biofuels barometer 2019. EuroObser’ER

ANUARI ECONÒMIC COMARCAL 2019. Josep Oliver. BBVA. 

obe-sectors

Les previsions a curt termini. Jesús DomingoReport this ad

CEREALS. La collita mundial de cereals. Jesús Domingo

PORCÍ. “Jornada de reflexión sobre la cadena de valor del sector de la carne de porcino” Euroganadería

PORCÍ. El 15% del total de les exportacions espanyoles de porcí. Jesús Domingo

VACUM DE CARN. Conjuntura del sector Boví de Carn. DARP

PESCA. EU fisheries policy – latest developments and future challenges. European Parlament.

INDUSTRIA CÀRNIA. La indústria càrnia davant el repte dels anàlegs i substituts a la carn tradicional. IRTA

empresa

Els reis de l’arròs. Roger Vinton

Gobierno y comunidades se unen contra los aranceles de EEUU y exigen firmeza a la UE. EFEAgro

La loi Alimentation laisse un goût amer aux associations et aux agriculteurs. AgriMutuel

obe-estudis-i-documents

The state of food and agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. FAO

Why farm numbers must continue to fall. Allan Matthews

Fiscalitat rural… diferenciada? Raquel Andrés

Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer ganan el Premio Nobel de Economía 2019. Eleconomista. esReport this adReport this ad

La ganadería ¿una actividad sin futuro? Emilio Magallon.

Observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación:avances y perspectivas 2019. Puelles, M. (UCM) ; Moreno, G. (UAM): Medina, F. (ASEDAS)

obe-agroforum

What are farmers doing besides feeding the rest of us? TWILA AnuncisReport this adAnuncisReport this ad

ObeAlimentaria 34 – Octubre 2019

Debat sobre la indústria càrnia

Hem reunit en un debat a J. Collado i O. Tarrats, Secretaris Generals de FECIC i GREMICARN respectivament, ells opinen (VIDEO) sobre l’escenari actual i la seva incidència amb el sector carn.

El Quadre de Comandament elaborat per R. Bonet posa xifres a la complexitat del moment

L’impacte dels nous aranzels de Trump són el tema del mes.

Des de l’opinió F. Reguant ens parla de “la bombolla del porc” i Ricard Estrada continua l’anàlisi de la “Llei d’espais agraris: els camins i l’agricultura periurbana”.

S’inclou el resum i ponències de la Jornada de la ICEA sobre el Tomàquet.

Volem destacar les dues properes activitats de la Comissió d’Economia Agroalimentària: Taula-debat sobre Dret Alimentari (6 NOV) i 3a Jornada sobre Bioeconomia i Innovació (21 NOV)

I molt més sobre el mon agroalimentari i l’escenari canviant que el condiciona.

obe-5-minuts

Cinc minuts amb en Josep Collado i n’Oriol Tarrats: El futur del nostre sector carni (VIDEO)

obe-tema-del-mes

La FCAC alerta que oli d’oliva i vi seran els més perjudicats pel 25% addicional en els aranzels als EUA. FCAC

Els aranzels de Trump posen en guàrdia els productors europeus. Paula Clemente et al.

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Octubre 2019.

obe-opinio

La bombolla del porc. Francesc Reguant

Llei d’espais agraris: Els camins. Ricard Estrada

Llei d’espais agraris: Agricultura periurbana. Ricard Estrada

Estadistiques

Report this adReport this ad

Ajuts de la PAC per una agricultura de subsistència i de low cost. Carles Folch

Analisi de la cadena de valor de la carn de porc. Grup de Gestió Porcina (UdL)

El sector cárnico español. ANICE

obe-sectors

HORTA-TOMÀQUET  XXXIV Jornada d’Agricultura de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE): EL TOMÀQUET (resum de Lourdes Viladomiu i enllaç a totes les ponències)

HORTO-FRUTICULTURA. Más de 300.000 ha arrasadas por el temporal. Valencia Fruits

VI. Exportaciones españolas de vino a EEUU. OEMV

RAMADERIA EXTENSIVA. Ganadería extensiva: más fama que viabilidad. Lorena Farrás.

LACTI. Preu de la llet a la Unió Europea. Jesús Domingo

COMERÇ EXTERIOR. Les exportacions de porcí es disparen. Jesús Domingo

empresa

El optimismo de Planas sobre el acuerdo con Mercosur no convence al sector agrícola ganadero. Agroinformación

El ocaso de los pequeños ganaderos frente a las grandes explotaciones. Vidal Maté

obe-estudis-i-documents

Bio-economy and the sustainability of the agriculture and food system. Opportunities and policy challenges. Diakosavvas, D. and C. Frezal. OCDE

Land use puts huge pressure on Earth’s resources. Here’s what needs to change. Emanuela Barbiroglio

Delivering Sustainable Food and Land Use Systems: The Role of International Trade. Christophe Bellmann, Bernice Lee, Jonathan Hepburn

En qué consiste el plan verde alemán y cómo afecta al sector agrario. Rosalía Sánchez 

Prix agricoles : l’OCDE persiste dans l’erreur. Frederic Corleux

Documental de la BBC sobre els hivernacles a Almeria

Developing CAP estratègic plans. Allan Matthews

PAC post 2022 (?) Ser o no ser, esta es la cuestión. Tomas García Azcárate

obe-agroforum

¿Es posible alimentar al mundo solo con ganado de pastoreo? Pablo Manzano

El clima, les Gretes i les Malales. Andreu Mas-Colell

obe-activitat

Programa curs 2019-20

Taula de Debat sobre Dret Alimentari: Cap on va la legislació alimentària de la UE: Simplificació o Complexificació (6 – NOV – 2019)

3ª Jornada en Bioeconomía: Bioeconomia i innovació tecnològica (21 NOV-2019) Anuncis

ObeAlimentària 32 – Juny 2019

Obealimentària 32 del mes de Juny 2019 entrevista al Dr Jordi Salas, catedràtic de Nutrició a la Universitat Rovira i Virgili. sobre la dieta mediterrània

El tema del mes l’ocupen les ponències de la darrera Jornada sobre Bioeconomia: Bioeconomia de les infraestructures verdes,

Destaquen entre els temes sectorials la volatilitat dels cereals i la Pesta Porcina Africana a la Xina. El Quadre de Comandament ens aporta la magnitud del tema i en Jesús Domingo ens explica l’impacte de la PPA sobre els mercats europeus.

Una cadena alimentària més justa, sostenible i eficient és motiu de reflexió per part d’Eduard Arruga.

Rosa Bonet ens exposa una llarga serie de l’evolució de la producció i de les explotacions de llet a Catalunya

Trobareu, així mateix, les dades del cooperativisme agrari català

obe-5-minuts

Cinc minuts amb en Jordi Salas-Salvadó: Dieta Mediterrània

obe-tema-del-mes

2ª Jornada sobre Bioeconomia: “Bioeconomia de les infraestructures verdes”. (ponències)

eSPAI CAJAMAR

El sector vitivinícola frente al desafío del cambio climático. Raúl Compés y Vicente Sotés (coords.)

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Juny 2019.

obe-opinio

Vers una Cadena Agroalimentària més eficient, justa i sostenible. Eduard Arruga

Estadistiques

Evolució de les explotacions i producción de llet a Catalunya (1992-2018). Rosa Bonet

Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries catalanes. FCAC

Dashboard.coop Quadre de Comandament del Cooperativisme Agrari Català. FCAC

PAC: Ayudas directas i de desarrollo rural, España 2017. MAPA

obe-sectors

FARRATGES. S’exporta el 78% de la producció d’userda. Jesús Domingo.

PORCÍ. Aporkalypse now. Farming in China. The Economist

PORCÍ. Es necessitaria el 80% de la producció porcina de la UE per abastir la Xina. Jesús Domingo

LLET. Calculadores del preu de la llet al ramader. Jesús Domingo

COMPLEMENTS ALIMENTARIS. La evolución de la industria de los complementos alimenticios. IADSA

empresa

Roubini alerta de que si China y EEUU caen en la trampa de Tucídides “se tragaran todo el mundo”. El Economista.es

De las tierras raras a la soja: la guerra comercial se calienta entre China y EEUU. El Economista.es

24 països africans es treuen els aranzels, Marta Rodriguez

obe-estudis-i-documents

Salud y alimentos: una ecuación a veces peligrosa. Ricardo Miguelañez

Més sobre el glifossat. Agropres

obe-agroforum

Economists’ Statement on Carbon Dividends. 27 Nobel Laureate Economists et al.

ObeAlimentària 31, maig 2019

En Gabriel Mariscal, Director General de Llet Nostra

Llet nostra, amb Gabriel Mariscal, encapçala ObeAlimentària 31 de maig 2019.

L’agricultura digital és el tema del mes.

Agricultura i canvi climàtic, natura i salut, complements alimentosos, els preus a Barcelona, el mercat de la llet i la PAC dels joves són temes on opinen els nostres col·laboradors

Rosa Bonet ens ha preparat una llarga sèrie estadística sobre explotacions i superfícies agràries.

El Quadre de Comandament incorpora els indicadors del consum

Finalment destacar la propera Jornada (27 de maig) sobre la “bioeconomia de les infraestructures verdes” i el proper dinar col·loqui (7 de juny) sobre “Petits canvis per menjar millor”

obe-5-minuts

Cinc minuts amb en Gabriel Mariscal: Llet Nostra

obe-tema-del-mes

Global Forum for Food and Agriculture. Communiqué 2019. “Agriculture Goes Digital – Smart Solutions for Future Farming”

High-tech agriculture: Farmers risk being ‘locked in’ to unsustainable practices. Xavier Rebout

eSPAI CAJAMAR

Cajamar Wefood – Foro de tendencias en alimentación

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Maig 2019.

obe-opinio

Desmentint tòpics sobre l’agricultura i el canvi climàtic. Francesc Reguant

El fulgurante aumento de los precios en Barcelona en 20 años. Gisela Macedo

De la PAC (agricultura) a la PAC (alimentació). Ricard Estrada

La escasez de agua amenaza a la bioeconomia. Lorena Farrás

La interdependència entre el capital de la natura i la salut. Ricard Estrada

Les eines de l’agricultura: de l’escandall al marge. Ricard Estrada

Complements alimentosos: un mercat en expansió. Antoni García Gabarra

Estadistiques

Explotacions agrícoles 1999-2016. Rosa Bonet

Food Outlook. BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS. FAO

obe-sectors

FRUITA FRESCA. Poma de Girona, més sostenible que ahir i menys que demà. Lluïsa Fuentes.

LLET. La producció mundial de llet. Jesús Domingo

CARNI. La “otra carne” se va aproximando a los mercados. C. Buxadé

PAC. Les ajudes als joves agricultors. Jesús Domingo

empresa

La conferència sectorial MAPA-CCAA. Jesús Domingo  

obe-estudis-i-documents

Promoure una alimentació sana i sostenible. Comité Econòmic Social. UE

Navigating pathways to reform water policies in agriculture. Guillaume Gruère and Hélène Le Boëdec. OECD Food, Agriculture and Fisheries
Papers No. 128

Bio-based products. From idea to market “15 succes stories”. EU publications

Les Pays-Bas tournent la page de l’agriculture intensive. Didier BURG

Keynote speech by Commissioner Phil Hogan at ‘Our Forests, Our Future’ conference, Brussels

obe-agroforum

Prospectiva agraria, alimentaria, pesquera y forestal. Boletin nº 4. MAPA  

Warming Arctic permafrost releasing large amounts of potent greenhouse gas. Harvard University

obe-activitat

2a Jornada sobre bioeconomia: Bioeconomia de les infraestructures verdes. 27 de maig de 2019.

Dinar-coloqui “Què mengem?”: Petits canvis per menjar millor. 7 de juny 2019

ObeAlimentària 30 – Abril 2019

Na Carme Chacón

ObeAlimentària arriba al número 30 i entrevista a na Carme Chacon, subdirectora de Seguretat Alimentària i de Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  Amb ella parlem de la seguretat dels nostres aliments.

El tema del mes és la bioeconomia i l’economia circular. I com cada més el Quadre de Comandament Agroalimentari analitza els principals indicadors del sector.

Parlem del Brèxit, de la carn, del comerç exterior, del Segarra-Garrigues,  entre molts d’altres temes

Presentem les estadístiques dels preus de la terra i de l’evolució de la població rural.

El dia 26 d’abril us esperem en el dinar col·loqui “Què mengem?” sobre “Aigua, Bioeconomia i el futur de l’alimentació” i ja us podeu reservar la data del 27 de maig, data en la que està programada la segona Jornada sobre “Bioeconomia de les infraestructures verdes”.

obe-5-minuts

Cinc minuts amb na Carme Chacón: Seguretat Alimentària

obe-tema-del-mes

Realising the Circular Economy. OCDE

Sobre la aplicación de la Economia Circular. Informe Comisión UE

Bioeconomia, nova paraula, però… amb nous actors?. Francesc Reguant

MENGEM ENERGIA. Què és la bioeconomia circular?. Francesc Reguant

eSPAI CAJAMAR

Hace falta actividad económica y quien la puede generar es el sector agroalimentario (video). Roberto García Torrente

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Abril 2019.

obe-opinio

Regne Unit imposaria aranzels temporals al 13% de les importacions en un Brexit sense acord. Jesús Domingo

Evolució de la població rural catalana, llegendes i realitats. Francesc Reguant

Estadistiques

Evolució dels preus de la terra i cànons d’arrendament. Rosa Bonet i Francesc Reguant

Bioenergy Europe. Statistical Report 2018. 

obe-sectors

CEREALS. La “próxima revolución agrícola” se ensaya en Girona: cultivan arroz con riego por goteo. Antonio Villareal

CITRICS. Algo se mueve en el mundo de los cítricos. Tomas García Azcárate

FRUCTICULTURA. Maduixa catalana per a una primavera avançada. Aida Coron.

OLI/OLIVERA. Los males del aceite. Vidal Maté

PORCÍ. 3a potencia mundial en porcí. Jesús Domingo

CARNI. La producció de carn el 2018 va augmentar un 5%. Jesús Domingo

COMERÇ EXTERIOR. Las exportaciones agroalimentarias españolas aguantaron el tipo en 2018. Jesús DomingoP

obe-estudis-i-documents

PAC: Evaluating the legislative basis for the new CAP Strategic Plans

PAC: La PAC que quiere Francia. Ricardo Miguelañez  

PAC: La UE da un paso decisivo para que la futura PAC sea más ecológica. EFEAGRO  

Qué és la agroecologia?. Carlos Laorden

obe-agroforum

Los avances tecnológicos impulsan la productividad en las explotaciones agrícolas.La digitalización ha llegado a la agricultura. Piergiorgiom Sandri  

Energia i regadiu: bombament solar. Dossier Tècnic 96. Ruralcat  

El canvi del projecte de regadiu Segarra-Garrigues, cap a un regadiu sostenible i del segle XXI. Antoni Enjuanes  

Present i futur en la reutilització d’aigues residuals en activitats agrícoles. Franicsco J. Hijós

Energia i regadiu: bombament solar. Dossier Tècnic 96. Ruralcat  

El canvi del projecte de regadiu Segarra-Garrigues, cap a un regadiu sostenible i del segle XXI. Antoni Enjuanes  

Present i futur en la reutilització d’aigues residuals en activitats agrícoles. Franicsco J. Hijós

Las aguas residuales muestran los niveles de resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Interempresas Industria cárnica

obe-activitat

Dinar-coloqui “Què mengem?”: L’aigua, la bioeconomia i el futur de l’alimentació. 26 d’abril 2019

2a Jornada sobre bioeconomia: Bioeconomia de les infraestructures verdes. 27 de maig de 2019.

ObeAlimentària 29 – Març 2019

Ferran Huguet DSC_0254 - SI copia

En Ferran Huguet, Director General del Grup Unió

A l’ObeAlimentària 29 de març entrevistem a en Ferran Huguet qui està al front d’un dels primers grups cooperatius de Catalunya, el GRUP UNIÓ,  parlem amb ell d’una agroalimentació preparada pel futur.

El Brèxit torna a ocupar el tema del mes. Falten pocs dies per tancar acords.

El Quadre de Comandament ens ofereix les diferents dades de tancament de 2018 i ens explica els riscos de la conjuntura actual.

Vam celebrar la 1ª Jornada sobre bioeconomia i en publiquem les ponències

Com a properes activitats un dinar-col·loqui sobre aigua-bioeconomia i alimentació el dia 26 d’abril i la segona Jornada sobre bioeconomia el 27 de maig

obe-5-minuts

Cinc minuts amb en Ferran Huguet: Grup Unió

obe-tema-del-mes

Apropament als hipotètics impactes del BREXIT a l’agroalimentació catalana. Rosa Bonet i Francesc Reguant

Como prepararse para el Brexit. Comission Europea

eSPAI CAJAMAR

Plataforma internacional CAJAMAR

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari. Març 2019.

obe-opinio

Petits productors, grans aportacions. Pilar Orus

Per els lactis? Jesús DomingoEstadistiques

The World of Organic Agriculture 2019. FiBL

obe-sectors

HORTA. Els sector hortícola busca la sostenibilidad con envases de carton. El Economista

FRUITA FRESCAL’exportació espanyola de fruites i hortalisses arriba 12.832.000 d’euros el 2018. Jesús Domingo

SANITAT VEGETAL. Alt risc de plagues per importacions de tercers països. Jesús Domingo

PORCÍ. Xina compromesa amb els productes de porcí espanyol. Jesús Domingo

LACTI. Es van perdre més de 800 ramaderies làcties el 2018. Jesús Domingo

LACTI. Seguim amb venda a pèrdues. Jesús Domingo

RAMADERIA EXTENSIVA. Las pastores ya no son las mujeres de los pastores. Pepo Jimenez

RAMADERIA. Transport i benestar animal. Jesús Domingo

CERVESA. Estat de la cervesa artesana a Catalunya 2017

empresa

obe-estudis-i-documents

obe-agroforum

An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating. Xavier Poux (AScA, IDDRI), Pierre-Marie Aubert (IDDRI)
obe-activitat

Dinar-coloqui “Què mengem?”: L’aigua, el futur de l’alimentació. 26 d’abril 2019

2a Jornada sobre bioeconomia: Bioeconomia de les infraestructures verdes. 27 de maig de 2019.

 

 

 

Anuncis

ObeAlimentària 28 – Febrer 2019


El turisme rural és una activitat amb vocació de territori i desenvolupament rural, amb aquesta finalitat ens hem dirigit a na Montserrat Coberódirectora dels serveis tècnics de Turalcat, per a parlar-ne.

Desitgem recordar dues activitats rellevants que estem impulsant. Un cicle sobre bioeconomía que té la primera sessió el dia 18 de febrer (bioeconomía una oportunitat empresarial) i una nova sessió de “Què mengem’” on n’Eduard Gelpí ens parlarà dels “mercats de la llet” el dia 1 de març.

Com cada mes hi ha una nova edició del Quadre de Comandament Agroalimentari elaborat per Rosa Bonet

En general ObeAlimentària 28 arriba tan farcit de continguts que ens costa destacar-ne alguns: el Brexit com a tema inicial. Opinions dels membres de la Comissió: Sandra Climent (ametlla), Jordi Farrús (pèrdua de sòl fèrtil), Ricard Estrada (clima i aliments), Jesús Domingo (costos de la producció i altres), Francesc Reguant – Ferran Villergas (video preus cereals). Estadístiques sobre la PAC cuinades per Carles Folch. Un estudi amb coautoria de Xavier Ticó sobre la incorporació de les ciutats mitjanes  al sistema d’innovació català, el cas de Lleida. Informe anual sobre la industria agroalimentària catalana. Bioenergia a Europa. Informe anual sobre la fruita fresca. I molt més, val la pena entretenir-s’hi.

obe-5-minuts

Cinc minuts amb na Montserrat Coberó: Turisme Rural

obe-tema-del-mes

Els efectes del Brèxit a l’agroalimentació. J.Domingo en base a J.J. Rios

El BREXIT i l’agroalimentació catalana. Anàlisi del comerç exterior amb el Regne Unit. Reproducció del Anàlisi Obealimentària publicat el juliol 2016

eSPAI CAJAMAR

Plataforma internacional Cajamar

obe-conjuntura

Quadre de Comandament Agroalimentari Febrer 2019.

obe-opinio

Ametlles espanyoles vs. ametlles americanes. Sandra Climent

Perdre el sòl fertil: el pitjor negoci del planeta. Jordi Farrús

Alarma general, climàtica. Ricard Estrada

Estamos en el umbral de una burbuja alimentaria (video). Article FRancesc Reguant, video Ferran Villergas

Els costos de producció dels agricultors. Jesús Domingo

Els aliments de sempre, ara sí? Ricard Estrada

Proposar gravar l’aigua. Jesús Domingo

Estadistiques

Alimentación en España 2018. MERCASA

Dades econòmiques i superfícies de la Política Agrària Comuna a l’Estat espanyol. Carles Folch

Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentari a Catalunya 2018. DARP

Bioenergy Europe. Statistical Report 2018

obe-sectors

SANITAT VEGETAL. L’ONU proclama 2020 com l’Any Internacional de la Sanitat VegetalL’ONU proclama 2020 com l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal. Jesús Domingo

FRUITA FRESCA. Retrocessos de la producció de fruites. Jesús Domingo

FRUITA FRESCA. Informe annual 2017 de la fruita fresca. Observatori de la Fruita Fresca

VI. Busca incrementar la presència del vi. Jesús Domingo

PORCÍ. Un altre any incert pel porcí mundial. Jesús Domingo

empresa

 
obe-estudis-i-documents

obe-agroforum

 
obe-activitat

Jornada: Bioeconomía una oportunitat empresarial.  18 de febrer 2018

Debats “Què mengem?”: Els mercats de la llet amb Eduard Gelpi. 1 de març 2018

Nou grup Linkedin: Agroeconomia i solidaritat alimentària

ObeAlimentària 26, novembre 2018

aDSC_0875

En Jaume Alsina, President del Grup Guissona

Aquest mes entrevistem en Jaume Alsina qui ha liderat la més important transformació empresarial agroalimentària dels darrers seixanta anys.

El Quadre de Comandament es consolida com a eina de treball al donar a conèixer de manera molt selectiva i sintètica els indicadors clau en relació al món agroalimentari.

La Comissió d’Economia Agroalimentària organitza al novembre tres activitats de gran interès: Innovació, llet i dieta mediterrània.

Les plantes medicinals, antibiòtics i ramaderia i productivitat versus preu son els temes escollits pels nostres col·laboradors.

Us convidem així mateix a resseguir les noves estadístiques (pe ranking de la producció agrària mundial, indicadors agroindústria europea…) , els informes sectorials  i documents essencials per avançar vers un futur sostenible.

ObeAlimentària 26 – Octubre 2018

obe-5-minutsCinc minuts amb en Jaume Alsina: Guissona, resseguint una estratègia d’èxit

obe-tema-del-mes

Research for AGRI Committee – The sectoral approach in the CAP beyond 2020 and
possible options to improve the EU food value chain. Tomas Garcia Azcárate et al

eSPAI CAJAMAR

El comportamiento de los precios de consumo de los alimentos en el largo plazo. AgroaAnálisis CAJAMAR

obe-conjunturaQuadre de Comandament Agroalimentari Novembre 2018.

obe-opinio

Les plantes medicinals un sector econòmic o un “divertimento”. Ricard Estrada

Ramaderia i resistència als antibiòtics. Francesc Reguant i Alba Reguant

Com aconseguir major productivitat i preu. Jesús Domingo

Estadistiques

Estimació Renda Agrària de Catalunya 2017. DARP

Ranking 2016 del Valor Net de la Producció Agrària Mundial. Elaboració ObeAlimentària amb dades FAOSTAD

Ranking 2016 de la Producció Ramadera Mundial en tones. Elaboració ObeAlimentària amb dades FAOSTAD

Ranking 2016 de la Producció Agrícola Mundial en tones. Elaboració ObeAlimentària amb dades FAOSTAD

Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2018. FoodDrinkEurope

obe-sectors

FRUITA SECA. AVELLANA. 2018, el pitjor any de la història de l’avellana a TarragonaCaralp Mariné

FRUITA SECA. AMETLLA. El futuro del almendro en España: ¿Será posible producir 4.000 kg de grano/ha?. X. Miarnau et al.

OLIVERA I OLI. Calia fer caure un 30% el preu de l’oli?. Antoni Galceran.

OLIVERA I OLI. Los aranceles a la aceituna negra española pasan factura. OliMerca

CARNI. El sector cárnico español. ANICE

LACTIDades i resultats de la gestió econòmica a les explotacions de vaques de llet a Catalunya, 2017 Observatori de la Llet del DARP

FORESTAL. Biomassa, l’oportunitat als boscos. Aiats Agustí

BIOGÀS. Fer negoci amb els fems. Paula Amerempresa

Nostrum i Dupont. Amadeu Arderiu
obe-estudis-i-documents

obe-agroforum

obe-activitat

9 de novembre – Jornada dels Economistes: La Innovació en el sector agroalimentari català.

15 de novembre.- Jornada tècnica: “Podem prescindir de la llet? Salut, dieta i valors entorn d’un aliment únic”

23 de novembre.- Dinar-debat: Què mengem?: LA DIETA MEDITERRÀNIA amb Lluis Serra Magem