Estadístiques

RESUM D’ESTADÍSTIQUES PUBLICADES A OBEALIMENTÀRIA

General Catalunya

Un sector econòmicament decisiu. Sobre el PIB i més enllà del PIB Estudis i documents

Un sector anticíclic. Anàlisi del comportament de la producció i de l’ocupació

El grau d’autoproveïment agrícola de Catalunya

Anuari econòmic comarcal 2015. Catalunya Caixa. BBVA

Macromagnituds i indicadors

Superfícies i produccions agroalimentàries a Catalunya. ObeAlimentària.

Evolució de la productivitat agrària 

Estadístiques sobre el suport a l’agricultura. OCDE

Preus i mercats

Mercabarna, Informe Estadístic 2015

Sectors General

Alimentació a Espanya 2016 i detall per a Catalunya.  Mercasa

Agricultura ecológica

Nota introductòria a la Producció Agrària Ecològica (PAE) a Catalunya. Karen Hoberg.

L’agricultura ecològica a Europa.

Estadístiques 2016 de Producció Agroalimentària Ecològica de Catalunya. CCPAE

Fruita fresca

Estadístiques de producció, exportació i importació de poma i pera al món de 2003 a 2013. WAPA.

Fruita seca

El sector de l’ametlla, perspectiva històrica i prospectiva de futur. Francesc Reguant.

Vinya i vi

Vi: consum, comerç exterior, preus i anàlisi econòmica industries vinícoles. Observatori de la vinya i el vi de Catalunya.

Balanç de la campanya vitícola 2016 a Catalunya. OVVC.

Ramaderia

Evolució a Catalunya de les estructures ramaderes durant la crisi econòmica. Comparació 2009-2016. Francesc Reguant amb dades DARP

Porcí

Vacum de carn

Situació del sector de la carn de vacum. MAPAMA. Resum FECIC

Oví-cabrum

Situació del sector de la carn d’oví i cabrum. MAPAMA. Resum FECIC.

Llet

Informe FEGA sobre declaracions obligatòries del vacum de llet (gen 2016 – gen 2017)

Industria alimentària general

Informe de la industria alimentària 2015. EIE

Ranking d’empreses catalanes d’alimentació. Infocif

Industria càrnica

Informe econòmic sectorial FECIC 2015

Aqüicultura

Forestal

Global Forest Products Facts and Figures 2015. FAO.

Consum

Variació del Consum de les llars en els darrers deu anys. Anàlisi ObeAlimentària

Seguretat alimentària

El mapa de la fam al món. Global Hunger Index 2016

Comerç exterior

El comerç exterior agroalimentari. Catalunya i Espanya 2015. Anàlisi Obealimentària

Estadística 2016 de comerç exterior agroalimentari de Catalunya. Elaboració Obealimentària amb dades DATACOMEX

El BREXIT i l’agroalimentació catalana. Anàlisi del comerç exterior amb el Regne Unit. Anàlisi Obealimentària

Comerç agroalimentari Catalunya – Canadà. ObeAlimentària.

D’on venen els cereals i la soja a Catalunya? Anàlisi Obealimentària

Medi ambient

Dades d’emissions de gasos efecte hivernacle de Catalunya. Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Anuncis