Per saber-ne més

Indicadors sintètics generals i d’entorn

Divises (BCE)

Petroli Brent (Cinco días)

Nòlits – Baltic Dry Index

Marges agrocarburants (AMIS)

Índex de preus al consum – IPC (INE)

Índex de preus industrials – IPRI (IDESCAT)

Índex de producció industrial – IPI (IDESCAT)

IC Indicadors de Conjuntura – Generalitat de Catalunya

Índex FAO dels preus dels aliments

FAOSTAD

European Cluster Observatory

Polítiques agràries

Agricultura i desenvolupament rural. Comissió Europea

Preus agraris i alimentaris

Preus agraris llotges al Full setmanal de conjuntura (DARP)

Preus percebuts pel pagès (DARP)

Preus MERCABARNA

Informe semanal de coyuntura (MAPAMA)

Preus origen-merca-destí (MAPAMA)

Commodity price Dashboard UE

Preus més representatius UE

Futurs agrícoles Daily Bulletin (CME)

Preus de la terra (DARP)

L’observatoire de la formation des prix et des marges

Costos i marges

Índex de tendència de marges (DARP)

Observatoire des prix et marges des produits alimantaires

 Producció

Producció i demanda agrària mundial (USDA)

Situació de l’alimentació mundial (FAO)

Producció agrària mundial (FAOSTAD)

Producció agroalimentària Espanya – Anuario Estadístico (MAPAMA)

Producció agrària Catalunya (DARP)

Informe Indústria alimentària Catalunya (DARP)

Consum

Consum alimentari (MAPAMA)

Comerç Internacional

Data Comex

Ocupació

Afiliació per règims a la Seguretat Social (IDESCAT)

Població ocupada per sectors d’activitat (IDESCAT)

Observatori del treball i model productiu

 Sectors

Mercados agrícolas y ganaderos (MAPAMA)

Quadres de comandament UE

 Bàsics agrícoles (cereals i soja)

Previsió producció i consum – Butlletí mensual (AMIS)

Previsió producció i consum cereals (FAO)

Quadre de comandament cereals i soja UE

Sucre

Quadre de comandament sucre UE

Fruita Fresca

Afrucat

Observatori de la fruita fresca (DARP)

Quadre de Comandament préssec UE

Quadre de comandament poma UE

World Apple ans Pear Association (WAPA)

Fruita Seca

Seguiment dels preus d’ametlla i avellana (DARP)

Cítrics

Quadre de comandament cítrics UE

Horticultura

Quadre de comandament tomàquet UE

Olivera i oli

Quadre de comandament oli d’oliva UE

Vinya i vi

Quadre de comandament vi UE

Observatori de la vinya, el vi i el cava (DARP)

Observatorio español del mercado del vino

Vinos de España

 Porcí

SIP consultors. InterPIG – QC

Quadre de Comandament Observatori Porcí (DARP)

Barómetro porcino Interporc

Quadre de comandament porcí UE

Avícola

Quadre de comandament carn de pollastre UE

Boví de llet i de carn

European milk market observatori

Quadre de comandament lacti UE

Quadre de comandament boví de carn UE

MAPA. Declaracions obligatories de llet

Observatori del boví de la llet i de la carn (DARP)

Remugants “Ramon Trias”

Oví

Quadre de comandament oví UE

Indústria càrnia

EU Meat Market Observartory

Enquesta sacrifici del bestiar a Espanya

Enquesta sacrifici del bestiar a Catalunya

La producció ecològica

Estadístiques de producció agrària ecològica a Catalunya (CCPAE)

Agricultura ecològica (MAPAMA)

Maquinària agrícola

Estadística de inscripcions de maquinària agrícola (MAGRAMA)

Turisme rural

Visitants i pernoctacions

Clima i medi

Meteocat. Butlletí mensual

Estat dels embassaments

Prospectiva

Novetats Documentals

USDA. Economic Research Service (ERS)

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change

Bioeconomía

Observatori Europeu de Bioeconomía: https://biobs.jrc.ec.europa.eu/

Observatorio Español de Bioeconomia: http://bioeconomia.agripa.org/post/observatorio-espanol-de-bioeconomia-155506

Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO): http://www.asebio.com/es/index.cfm

Sociedad Española de Biotecnologia (Sebiot): http://sebiot.org/

Plataforma de Mercados Biotecnológicos: http://www.mercadosbiotecnologicos.com/es/index.cfm

Bio-Based Industries. : https://www.bbi-europe.eu/

Global Bioeconomy Summit 2018. Communiqué: http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Communique.pdf

Bioeconomia y Desarrollo Sostenible. Cajamar: http://www.publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/mediterraneo-economico-31-bioeconomia-y-desarrollo-sostenible/